EFSA uppdaterar riskvärdering av MCPD-estrar

Den 10 januari publicerade EFSA sin uppdaterade riskvärdering av MCPD-estrar i livsmedel. I Sverige har främst palmolja varit i särskilt fokus, bl a i en serie artiklar i Svenska Dagbladet under våren 2017, men ämnena uppstår vid raffinering av alla vegetabiliska oljor och fetter.

Uppdaterad riskvärdering

EFSA:s nya riskvärdering innebär en väsentlig skillnad mot den förra riskvärderingen som kom våren 2016, vilket har att göra med att den vetenskapliga metoden som EFSA använder har uppdaterats under tiden. Resultatet är att de nivåer som EFSA bedömer som säkra (s k tolererbart dagligt intag –TDI) är 2,5 gånger högre jämfört med den tidigare bedömningen. Det innebär att EFSA:s bedömning nu ligger betydligt närmare den som FN: s expertkommitté för livsmedelstillsatser (JECFA) kom fram till i november 2016. Det var just de stora skillnaderna mellan EFSA:s och JECFA:s riskvärdering som fick EFSA att göra om sin riskvärdering.

EFSA:s slutsats är att intaget av 3-MCPD i livsmedel kan anses vara säkert för de flesta konsumenter, men det finns en potentiell hälsorisk för storkonsumenter i yngre åldersgrupper – framför allt gäller det spädbarn som enbart får modersmjölksersättning som i ett worst-case scenario kommer över TDI-nivån.

Nästa steg

Nästa steg blir att EU-kommissionen och medlemsländerna diskuterar tänkbara nya EU-regleringar på basis av den uppdaterade riskvärderingen av MCPD-estrar.

När det gäller MCPD inväntar vi nu en diskussion mellan kommissionen och medlemsländerna om behovet av ytterligare EU-reglering. Det är positivt att det nu finns ett vetenskapligt underlag för en sådan diskussion, säger Nicklas Amelin, EU-expert på Livsmedelsföretagen.

Ny riskvärdering gäller inte glycidylestrar

Den uppdaterade riskvärderingen påverkar inte den kommande EU-regleringen av glycidylestrar. Där gäller fortfarande EFSA:s riskbedömning från 2016 som sedan har legat till grund för ett förslag till ny EU-reglering. Europaparlamentet har inte invänt mot den föreslagna regleringen, så ett beslut av kommissionen väntas ske inom de närmaste veckorna.

Livsmedelsbranschen har jobbat hårt med att få ner halterna av både MCPD och glycidylestrar, och man har också lyckats med att komma ner under EU:s kommande gränsvärden för glycidylestrar, redan långt innan de blir gällande lagstiftning, säger Nicklas Amelin.

Har du frågor om EFSA:s uppdaterade reglering av MCPD-estrar? Skicka gärna ett mail till vår EU-expert Nicklas Amelin.