Efterlängtat förslag: Alla gymnasieutbildningar ska ge högskolebehörighet

Utbildningsminister Anna Ekström presenterade nyligen ett förslag om att återinföra grundläggande behörighet på de gymnasiala yrkesprogrammen. Enligt Karin Thapper, ansvarig kompetensförsörjning på Livsmedelsföretagen, kommer förslaget inte en dag för tidigt.

Karin Thapper, ansvarig kompetensförsörjning på Livsmedelsföretagen

Regeringens förslag innebär rent konkret att alla elever på yrkesprogrammen erbjuds svenska och engelska utan att ge avkall på de yrkesämnen som behövs för anställningsbarhet. De elever som så önskar kan dock fortfarande välja bort språkundervisningen men ändå få ut en yrkesexamen.

Ända sedan gymnasiereformen genomfördes 2011 har detta varit ett krav från Livsmedelsföretagen. Organisationen såg redan då en risk att antalet förstahandssökande till yrkesprogrammen skulle minska och tyvärr fick man rätt. Alltför få elever väljer idag att läsa ett yrkesprogram. Bristen på personal är ett stort problem för företagen inom livsmedelsindustrin och för Sverige.

− Detta förslag kommer inte en dag för tidigt. Att öka attraktiviteten på de gymnasiala yrkesprogrammen är avgörande om vi ska kunna få fler välutbildade medarbetare till våra företag i framtiden. Det handlar om att ge eleverna möjligheter att hålla fler dörrar öppna. Det har tydligt framkommit att detta är mycket viktigt vid elevernas val, inte minst för tjejer, det visar ett flertal studier från bland annat Svenskt Näringsliv, säger Karin Thapper, ansvarig kompetensförsörjning på Livsmedelsföretagen.

Ett av målen i livsmedelsstrategin är att det senast 2030 ska vara lätt att rekrytera medarbetare till livsmedelsproducerande företag. Tillväxtverkets kartläggning har visat att så inte är fallet idag. Det saknas helt utbildningar för hantverksyrken inom kött och chark men även för personal till livsmedelsproduktion, samt inom bageri/konditori, eftersom inga eller få kommuner erbjuder dessa. Ett skäl som kommunerna ofta anger är att för få elever väljer de relevanta yrkesprogrammen.

− Svenska livsmedelsföretag har ett stort behov av duktiga bagare, konditorer, styckare och slaktare samt medarbetare till olika roller inom livsmedelsproduktionen. Nu gäller det att förslaget tar sig hela vägen genom riksdagen och att alla politiker oavsett parti förstår att förslaget handlar om Sveriges framtid och våra ungas möjlighet till jobb, avslutar Karin Thapper.

Läs mer

Regeringens pressmeddelande (längst ner under rubriken ”Attraktiva yrkesprogram”)

Karin Thapper

Ansvarig kompetensförsörjning
Skicka e-post till Karin
08-762 65 38, 070-377 97 39