Elkrisen: Stöd till elanvändare i elområde 3 och 4

Utformningen av stödet till svenska elanvändare börjar nu ta form. På en presskonferens den 27 oktober presenterade regeringen och Svenska Kraftnät en modell för hur 55 miljarder kr ska betalas tillbaka till elanvändare i elområde 3 och 4.

De 55 miljarderna ska tas från de 97,4 miljarder kr som man beräknar finns till förfogande från kapacitetsavgifter. Eftersom elöverföringskapaciteten inte kan byggas ut så kraftigt på kort tid blir det i stället en återbäring till dem som betalat dessa avgifter.

Enligt den föreslagna modellen kommer återbetalningen ske i de elområden där det genomsnittliga elpriset överstigit 75 öre/kWh vilket i praktiken innebär elområde 3 och 4. Det kommer vara en retroaktiv återbetalning för de senaste 12 månaderna och gälla både hushåll, företag och föreningar.

Nästa steg är att Energimarknadsinspektionen ska utvärdera modellen. Först därefter kommer det gå att fastställa när utbetalningarna kan ske.

Så här skriver Svenska Kraftnät på sin hemsida:

”Använder du el? Är din elanläggning ansluten till elnätet i elområde SE3 eller SE4? Och har du ett eget avtal om uttag av el med ett elnätsföretag? Då kommer du att få stöd.

Om el ingår i din hyra eller om kostnaden för den el du förbrukar vidarefaktureras av en fastighetsägare, förening eller liknande, så får du inte stöd direkt från den här åtgärden. Det är naturligtvis fritt för den som normalt vidarefakturerar el att även föra stödet vidare.”

Mer information finns på Svenska Kraftnäts hemsida.

För mer information

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert