Engångsplastdirektivet: nedskräpningsavgifter för vissa förpackningar

En del av engångsplastdirektivets  (2019/904) genomförande i Sverige innebär att från och med 1 januari 2023 skall producenterna betala nedskräpningsavgifter för vissa förpackningar för att finansiera kommunernas uppstädning av dessa. Mer info hittar du här och hos Naturvårdsverket.

Från den 1 januari 2023 gäller förordning SF 2021:1002 om nedskräpningsavgifter. Nedskräpningsavgifterna består av två delar, en rörlig produktavgift och en fast årsavgift. Nedskräpningsavgifterna ska betalas av dig som släpper ut vissa engångsprodukter på den svenska marknaden. Årsavgiften ska betalas från år 2023 och produktavgiften från år 2024.  

Några exempel på förpackningar som omfattas av de nya avgifterna är:

  • Engångsplastlock till muggar 
  • Flexibla omslag  
  • Matlådor som är engångsplastprodukter 
  • Muggar som är engångsplastprodukter 
  • Plastflaskor för dryck som rymmer mindre än 0,6 liter 
  • Andra dryckesbehållare än plastflaskor för dryck som rymmer mindre än 0,6 liter 

Definitionen av vem som är producent i detta sammanhang är bred; Producenter är alla fysiska och juridiska personer som är etablerade i en medlemsstat och som, oavsett försäljningsmetod, inkl distansavtal som yrkesmässigt tillverkar, fyller, säljer eller importerar och på den medlemsstatens marknad släpper ut plastprodukter för engångsbruk eller fyllda plastprodukter för engångsbruk. Detta gör att både du som fyller förpackningen och din leverantör av förpackning omfattas av kravet på att anmäla sig till Naturvårdsverket. Mer information om denna lagstiftning och hur den kommer att genomföras hittar du på Naturvårdsverkets hemsida.

Nedskräpningsavgifter för producenter (naturvardsverket.se)

Kontaktperson på Livsmedels­företagen

Marie Rydén

Näringspolitisk expert