EU lanserar nytt verktyg för märkning av livsmedel

Nu har EU-kommissionen lanserat Food Labelling Information System (FLIS). Det innebär att EU:s obligatoriska märkningskrav för livsmedel samlats i ett enda kostnadsfritt verktyg.

Syftet med FLIS är att förse livsmedelsföretagare med ett enkelt och kostnadsfritt verktyg så att de snabbt ska kunna ta reda på vilka uppgifter olika livsmedel och livsmedelsgrupper ska vara märkta med när de säljs inom EU. Livsmedelsverket har varit med och utvecklat det här verktyget och FLIS kan också vara till nytta för både nationella tillsynsmyndigheter och konsumenter.

Länk till Food Labelling Information System (FLIS)

Testa gärna verktyget och återkom till oss på Livsmedelsföretagen om ni som medlemsföretag ser något som behöver förbättras.

Märkningskrav samlade på ett ställe

Det finns ett trettiotal övergripande EU-regler med bl.a. obligatoriska märkningskrav som gäller direkt inom EU. EU-kommissionen har samlat in de obligatoriska märkningsuppgifter som härrör från EU-förordningar och direktiv. Det inbegriper inte bara märkningskrav som förekommer i förordningen om livsmedelsinformation utan också märkningskrav i andra EU-rättsakter såsom marknadsordningar och handelsnormer. Verktyget innehåller också länkar till relevant lagstiftning och är tillgängligt på svenska och ytterligare 22 EU-språk.

Den första lanseringen, som publicerades vid årsskiftet, tar upp märkningskrav inom EU. Den andra lanseringen, som förhoppningsvis sker under 2021, innebär en påbyggnad med obligatoriska märkningsregler som gäller specifikt för ett medlemsland, t.ex. märkning av färdigpackad potatis i Sverige.

Ingen rättslig verkan

FLIS fungerar endast som ett verktyg och har ingen rättslig verkan. EU-kommissionen är inte formellt ansvarig för innehållet. De giltiga versionerna av relevanta rättsakter är de som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och finns tillgängliga i EUR-Lex samt föreskrifter från Livsmedelsverket, Swedac och regler som hör till Jordbruksverkets ansvarsområde.)

Mer information om FLIS

Livsmedelsverket – Nu finns ett verktyg för märkning av livsmedel inom EU

Livsmedelsverket – Information, märkning och påståenden (längst ner)

Livsmedelsverket – Kontrollwiki (längst ner)

Ulrika Ehrhardt

Expert livsmedel och lagstiftning