EU ser över reglerna för hur mat ska märkas i framtiden

EU:s översyn kommer bland annat att fokusera på näringsinnehåll, bäst-före-datum och ursprungsmärkning. Fram till 3 februari finns möjlighet för alla att gå in och lämna synpunkter direkt till EU-kommissionen på framtagna alternativ.

Farm to fork-strategin som EU-kommissionen presenterade förra våren innebär – bland mycket annat – ett förnyat fokus på livsmedelsmärkning. Dagen före julafton gick kommissionen ut med en färdplan för arbetet med att revidera EU-förordningen om livsmedelsinformation. Översynen handlar framför allt om regler för näringsmärkning ”front of pack”, ursprungsmärkning och datummärkning. Kommissionen planerar att lägga fram ett lagförslag om allt detta under sista kvartalet 2022 och man drar nu igång det förberedande arbetet med konsekvensutredning av olika alternativ för framtida lagstiftning.

Fram till 3 februari finns möjlighet för alla att gå in och lämna synpunkter direkt till EU-kommissionen på den här färdplanen via kommissionens hemsida. Livsmedelsföretagen kommer skicka in synpunkter och det är bara positivt ifall fler svenska företag och organisationer lämnar in egna svar till kommissionen.

Se även information från Livsmedelsverket här om översynen.

Nicklas Amelin

EU-expert
Skicka e-post till Nicklas
+46-8-762 65 18, +46-70-329 60 80

Ulrika Ehrhardt

Expert livsmedel och lagstiftning