Europeiska livsmedelsindustrin träffades i Stockholm

Arbetsgivarorganisationer och fackförbund inom livsmedelsindustrin från hela Europa samlades i Stockholm den 4-5 juni för att diskutera hur industrin kan bli mer attraktiv som arbetsgivare.

Särskilt fokus låg på hur livsmedelsindustrin kan bli bättre på att locka unga talanger, öka andelen kvinnliga medarbetare och hur man göra det enklare för människor att jobba kvar i industrin när man närmar sig pensionsåldern.

Flera goda exempel lyftes fram i diskussionen. Livsmedelsföretagens vice vd och förhandlingschef Anna Nordin berättade den svenska industrin har en ny modell för deltidspension för arbetstagare som fyllt 60 år. Där syftet är att erbjuda en möjlighet för människor i industrin att förlänga arbetslivet och tjäna in till pensionen, samtidigt som den nödvändiga kunskapsöverföringen från äldre till yngre medarbetare underlättas.

–  Det fanns ett stort intresse bland våra europeiska kollegor att höra om den modell vi har i den svenska industrin, säger Anna Nordin.

Irene Wennemo, statssekreterare i arbetsmarknadsdepartementet, var inbjuden som talare. Hon presenterade den svenska modellen och de möjligheter och utmaningar som finns på svensk arbetsmarknad.

Läs längre artikel om mötet (på engelska)