Experterna som vet råd om arbetsrätt och arbetsmiljö

Som medlem i Livsmedelsföretagen har du tillgång till ett team av experter inom arbetsrätt, förhandling och arbetsmiljöfrågor. Men vilka är personerna som reder ut alla kniviga frågor en arbetsgivare kan ställas inför och samtidigt förhandlar fram nya kollektivavtal?

Övre raden, från vänster: Jonatan Boman, Linnéa Eriksson, Alexander Iliev, Jennifer Eggefalk. Nedre raden från vänster: Linda Widestedt, Henrik van Rijswijk, Heléne Eklöf

Som livsmedelsföretagare ställs man dagligen inför svåra och komplexa situationer där man kan behöva rådgivning. En av de viktigaste sakerna vi gör som arbetsgivarorganisation är därför att tillhandahålla expertkunskap till våra medlemmar inom arbetsrätts- och arbetsmiljöfrågor. En minst lika viktig uppgift är att å våra medlemmars vägnar förhandla kollektivavtal med våra fackliga motparter, något som är högaktuellt just nu.

Livsmedelsföretagens arbetsgivarteam består idag av sju personer:

Henrik van Rijswijk, förhandlingschef

Henrik är förhandlingschef vid Livsmedelsföretagen. Henrik har jobbat på Livsmedelsföretagen sedan 2007 och dessförinnan var han arbetsrättsjurist och regionansvarig vid Grafiska Företagen. Henrik avlade sin juristexamen vid Stockholms Universitet 1993 och har innehaft befattningar som bl. a. universitetsadjunkt i allmän rättslära och lektor i rättsvetenskap. Henrik leder de pågående förhandlingarna om nya kollektivavtal för arbetare och tjänstemän.

 

Linnéa Eriksson, förhandlare och arbetsrättsjurist

Linnéa jobbar bland annat med rådgivning i arbetsgivarfrågor, företräder medlemsföretagen i arbetsrättsliga förhandlingar, håller utbildning inom arbetsrätt och kollektivavtal och deltar i branschens kollektivavtalsförhandlingar. Linnéa är utbildad jurist med speciell inriktning på arbetsrätt. Linnéa har tidigare jobbat på advokatbyrå, även där med fokus främst på arbetsrättsfrågor.

 

Heléne Eklöf, arbetsmiljöexpert

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. I detta ingår att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i i deras arbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.

Alexander Iliev, arbetsrättsjurist och förhandlare

 Alexander arbetar med arbetsrättsliga frågor. Detta innefattar bland annat rådgivning i arbetsgivarfrågor, att företräda medlemmar i olika typer av förhandlingar, att hålla utbildningar eller att förhandla nya kollektivavtal under en avtalsrörelse. Alexander avlade en jur. kand vid Uppsala Universitet 2012 , och innan han kom till Livsmedelsföretagen arbetade han med motsvarande arbetsuppgifter inom byggsektorn.

 

Linda Widestedt, arbetsrättsjurist och förhandlare

Linda arbetar bland annat med rådgivning och förhandling i arbetsrättsliga frågor, håller utbildningar inom arbetsrätt och kollektivavtal samt deltar i kollektivavtalsförhandlingar. Linda har en jur.kand. från Stockholms Universitet med speciell inriktning på arbetsrätt. Innan hon började på Livsmedelsföretagen arbetade hon närmast med motsvarande uppgifter på en annan arbetsgivarorganisation i drygt åtta år.

 

Jonatan Boman, arbetsrättsjurist och förhandlare

Jonatan arbetar bland annat annat med rådgivning i arbetsgivarfrågor, att företräda medlemmar i olika typer av förhandlingar, att hålla utbildningar eller att förhandla nya kollektivavtal under en avtalsrörelse. Jonatan avlade en jur. kand. vid Uppsala universitet 2015 och innan han kom till Livsmedelsföretagen arbetade han främst med arbetsrättsliga frågor på en advokatbyrå med arbetsrättslig inriktning.

 

Jennifer Eggefalk, arbetsrättsjurist och biträdande förhandlare

Bland Jennifers arbetsuppgifter finns rådgivning till medlemsföretagen och att tillsammans med kollegorna på förhandlingsavdelningen biträda vid utbildningar och förhandlingar. Jennifer har avlagt juristexamen vid Uppsala universitet och hon har även studerat juridik vid University of Sussex i England. Innan hon började vid Livsmedelsföretagen hösten 2019 fullgjorde hon sin notarietjänstgöring vid Ångermanlands tingsrätt i Härnösand.

 

Behöver du råd inom arbetsrätt och arbetsmiljö?

Våra jurister och arbetsrättsexperter når du måndag-fredag kl 09.00–16.30 (lunchstängt 12.00–13.00) på tel: 08-762 65 50 och via e-post på radgivning@li.se.

Vår arbetsmiljöexpert Heléne når du på tel: 08-762 65 21 och e-post: arbetsmiljo@li.se.

Du hittar mer information om vår arbetsgivarservice här.

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40