Export, export, export, överallt export!

Den 25 november anordnade Livsmedelsföretagen och Näringsdepartementet för andra året i rad en fullmatad heldag om svensk livsmedelsexport. Över hundra deltagare fick ta del av praktiska tips, inspirerande tal, insiktsfulla analyser och viktiga lärdomar om export och hur man kan öka den.

Per Callenberg, statssekreterare Näringsdepartementet

Efter att Livsmedelsföretagens VD Björn Hellman hälsat alla välkomna presenterade Johan Krallis Anell, exportsamordnare på Näringsdepartementet, den nationella samverkansplattformen Team Sweden Livsmedel. Han informerade om att det inom Regeringskansliet just nu arbetas med en uppföljande handlingsplan för livsmedelsstrategin eftersom den första handlingsplanen endast var för åren 2017 – 2020.

Team Sweden Livsmedel arbetar utifrån livsmedelsstrategins övergripande mål om en ökad hållbar svensk livsmedelsexport och  utifrån ett konkret mål om att senast 2030 ska exportandelen av svenska livsmedel vara på 50 %.

Hur går det för svensk livsmedelsexport?

Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal konstaterade att såväl Team Sweden Livsmedels och Livsmedelsföretagens gemensamma mål om en exportandel på 50 % senast år 2030 som Livsmedelsföretagens eget mål om en livsmedelsexport på 100 miljarder senast år 2025 är uppnåeliga. Detta trots att svensk export inte gynnats av den rekordsvaga kronan. Särskilt inte den typ av export som konkurrerar på kvalité snarare än pris, vilket är fallet gällande merparten av svensk livsmedelsexport. För att nå de högt satta målen krävs dock hårt arbete och en ökad årlig exporttillväxt.

Peter Larsson, Export Manager på Pågen, presenterade hur Pågen arbetar med fokus på utvalda marknader, utvalt sortiment och anpassning av organisation utifrån varje enskild marknad för ökad export. Ett framgångsrecept som givit företaget en årlig exporttillväxt om över 10 %.

Panelsamtal med Paula Eriksson, Jens Heed och Kristin Holme

Forskning, innovation och ökad livsmedelsexport

Dagens andra pass var inriktat på hur forskning och innovation kan leda till ökad svensk livsmedelsexport. Passet inleddes av Marie Gidlund, verksamhetsledare för Sweden Food Arena. Sweden Food Arena är ett samarbetsforum som samlar hela livsmedelskedjan för att möjliggöra effektivare dialog med myndigheter och akademi för ökad svensk innovation. Ett av Sweden Food Arenas mål är att Sverige ska utveckla en anpassad och slagkraftig livsmedelsforskning för ökad innovation och därigenom också ökad export.

”Livsmedelsindustrin är en oslipad diamant inom svensk ekonomi. Både industrins företag och politiken behöver inse att livsmedelssektorn är Sveriges nästa stora tillväxtindustri.”

Marie Gidlund följdes av Lone Ryg Olsen, VD för Danish Food Cluster vilket är den danska motsvarigheten till Sweden Food Arena. Ryg Olsen berättade om den modell av samarbete som gjort att Danmark i många rankningar rankas som ledande i Europa inom livsmedelsinnovation i Europa. I Danmark insåg man tidigt att innovation och samverkan är nycklar för en ökad livsmedelsexport. Därför har man ett sedan länge etablerat samarbete inom industrin och mellan industri, akademi och stat för såväl forskning och innovation som exportfrämjande.

“Innovation and collaboration is the way to move forward in exports”

Paula Eriksson, The Absolut Company, och Rasmus Bäckström, Livsmedelsföretagen

På samma tema talade Patrik Myrelid, Strategichef på Lantmännen, som bland annat presenterade hur han ser samarbete inom hela livsmedelskedjan, politisk vilja och tydliga satsningar från både industri och politik som nödvändiga för ökad innovation.

”Vi måste utveckla vår verksamhet tillsammans. Industrin måste våga investera i forskning och innovation och politiken behöver stötta upp och kroka arm.”

Passet avslutades med ett panelsamtal om varför Sverige som nationellt ligger i topp gällande industriell innovation och exportandel har halkat efter gällande detsamma på livsmedelsområdet, samt vad vi ska göra för komma ikapp övrig industri. I samtalet deltog Patrik Myrelid, Marie Gidlund, Lone Ryg Olsen och Fredrik Fexe, vice VD för Business Sweden och ordförande i livsmedelsexportprogrammet Try Swedish. Under samtalet konstaterades bland annat att vi varit för defensiva, haft fel fokus och inte vågat satsa tillräckligt. Och, för att nå en högre exportandel behövs ökad innovation, samverkan och självförtroende.

Passet om forskning och innovation för ökad livsmedelsexport avslutades med en presentation av Per Callenberg, statssekreterare för landsbygdsminister Jennie Nilsson, som presenterade hur regeringen arbetar utifrån livsmedelsstrategin. Callenberg passade även på att ta vid i panelsamtalets slutsatser om att vi måste öka stoltheten i svensk industri, svensk politik och det svenska samhället över våra fantastiska livsmedel. Vi måste inse att det vi tar för givet inom kvalitet och livsmedelssäkerhet är ovanligt och fantastiska säljargument i stora delar av världen.

”Tillsammans är ett nyckelord vid utveckling av svensk livsmedelssektor och -export”

Kommunikation – Hur når vi den globala konsumenten?

Eftermiddagen inleddes av Kristin Holme, som är svensk men arbetar för Food Nation i Danmark. Food Nation är ett public/private partnership där industri, myndigheter, regering och kungahus i Danmark samverkar för att profilera dansk livsmedelsindustri som hållbar, innovativ och högkvalitativ. Profileringsarbetet är såväl internationellt för att öka dansk export som nationellt för att attrahera medarbetare till dansk livsmedelsindustri.

Denna utblick följdes av Hanna-Sofia Berns, kommunikationskonsult, som presenterade hur hon och Business Sweden arbetar med Try Swedish på sociala medier och hur svenska livsmedelsföretag kan planera sin digitala marknadsföring.

Detta följdes av Jens Heed, Program Director Food Travel på Visit Sweden, som berättade hur de arbetar med ”nation branding” för ökad måltids- och livsmedelsexport. Därefter följde Paula Eriksson, VP Corporate Affairs and Communications på The Absolut Company, som presenterade hur Sveriges främsta livsmedelsexportör arbetar med värderingar och transparens för att nå den globala konsumenten.

Vad händer på prioriterade marknader?

Dagen sista pass bestod i en kort utblick mot Asien där Business Swedens ambassadörer presenterade det aktuella läget på de tre prioriterade marknaderna Japan, Singapore och Kina.

Avslutningsvis presenterade Maria Varnauskas, Manager för Try Swedish Exportprogram, det planerade framtida arbetet med livsmedelsprogrammet.

Rasmus Bäckström

Ansvarig exportfrågor
Skicka e-post till Rasmus
08-762 65 34, 070-756 21 41