Exportdagen med Team Sweden Livsmedel

Den 26 oktober är det dags för Exportdagen med Team Sweden Livsmedel som denna gång fokuserar på hur man kan få fler svenskproducerande företag att ta steget till export. Efter det fullmatade programmet bjuder Livsmedelsföretagen in till exportmingel. Anmäl dig idag!

En rad omvärldsfaktorer har påverkat svenska livsmedelsproducenter och exportörer de senaste åren, vilket sammantaget har bidragit till ett ökat kostnadsläge. Med en svagare valuta kan det därför vara attraktivt att ge sig utanför landets gränser. På vilket sätt kan det innebära en möjlighet för svenska livsmedelsföretag som redan är på exportmarknaden eller som vill börja exportera?

Ta del av de aktuella politiska processerna som sätter riktningen för de statliga prioriteringarna och ta också del av ett antal berättelser om hur man har lyckats på olika exportmarknader. Som vanligt kommer Business Swedens experter från en rad globala marknader att redogöra för de senaste trenderna. Passa även på att möta andra företag och offentliga aktörer som stöttar företag att öka sin export.

Efter programmet bjuder Livsmedelsföretagen in till exportmingel på en restaurang som ligger i anknytning till konferenslokalen.

Tema, tid och plats

Tema: Svag krona – stark export? 

Tid: Torsdag den 26 oktober kl. 10.00–16.00. Kaffe serveras från 09.30 

Plats: Aulan i Näringsdepartementet, Herkulesgatan 17, Stockholm

Anmälan

Anmäl dig senast den 23 oktober genom att maila till Lidia H Strömberg, lidia.h-stromberg@regeringskansliet.se.

Frågor

Kontakta regeringens nationella exportsamordnare för livsmedelssektorn Johan Krallis Anell, johan.krallis.anell@regeringskansliet.se, 070–268 49 36

Program

10.00–10.10 Inledning 

10.10–10.30 Svenska exportmöjligheter och vikten av en konkurrenskraftig export för att stärka försörjningsgraden 

Björn Hellman, VD, Livsmedelsföretagen 

Palle Borgström, ordförande, LRF

10.30–10.45 En ny export- och investeringsstrategi

Per Thöresson, Ambassadör, Utrikesdepartementet

10.45–11.00 En livsmedelsstrategi 2.0

Carl-Fredrik Lööf, Ämnesråd, Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet

11.00–11.15 Hur mår svensk livsmedelsexport?

Carl Eckerdal, chefekonom, Livsmedelsföretagen

Tema: Fler svenskproducerande företag på export

11.15–11.35 98 procent exportandel med utländskt ägande,

Paula Eriksson, Kommunikationschef, Absolut Company 

11.35–12.00 Panelsamtal: Hur lyckas vi på exportmarknaden?

Kullabygdens musteri, Magnus Bergman, Sales Manager

The Green Dairy, Kenth Lindvall, CEO

TBC

Fazer Sverige, Martin Pardell, Director, B2B, Export

12.00–13.00 Lunch

Trender och möjligheter i omvärlden 

13.00–13.20 Nytt geopolitiskt läge, nya möjligheter

Lars Gunnar Edh, Executive Vice President, Lantmännen Energy

13.20–13.40 Möjligheter för en ökad export och en ökad mjölkproduktion

Helena Markstedt, Public Affairs Manager, Arla Sverige

13.40–14.00 Svag krona – stark export?

Helen Rönnholm, Head Export Promotion och ordförande i livsmedelsexportprogrammet Try Swedish!, Business Sweden

14.00–14.30 Paus

14.30–14.50 Aktiviteter och möjligheter i exportprogrammet Try Swedish!

Maria Kärnerud program manager för Try Swedish!, Business Sweden

14.50–15.10 Lina Balsyte, Project Manager, Business Sweden, Singapore 

15.10–15.30 TBC, Business Sweden

15.30–15.50 Jessica Conelly, Office, Manager, Business Sweden, USA

15.50–16.00 Avslutning 

16.00 Exportmingel

Om Team Sweden Livsmedel

Team Sweden Livsmedel är en plattform för alla aktörer som är intresserade av att öka svensk livsmedelsexport, företag och branschorganisationer såväl som myndigheter. Det ska framför allt vara en tydlig plattform för näringslivet att få stöd vad gäller export- och internationaliseringsfrågor och ett viktigt steg i att utveckla ett tätt exportsamarbete för alla inblandade aktörer.