Få hjälp av Jordbruksverket med att ansöka om geografisk beteckning

Skyddade beteckningar kan öka företagets exportmöjligheter. I Sverige blir konsumenter allt mer medvetna om lokala värden och livsmedlens ursprung. Jordbruksverket erbjuder nu hjälp till företag i form av kostnadsfria konsulttimmar.

Champagne, Kalix löjrom, Parmaskinka och Svensk Vodka är exempel på produkter som har EU-skydd inom systemet för skyddade geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar. Några av fördelarna med skyddade beteckningar är att tillverkaren lättare kan informera konsumenter om livsmedlets särskilda kvalitéer. Det är avgiftsfritt att ansöka om en skyddad beteckning och det möjliggör också att man kan ansöka om säljstöd från EU. Beteckningarna ger även ett internationellt skydd då de skyddas genom EU:s frihandelsavtal.

I dagsläget är endast några få svenska produkter skyddade jämfört med andra EU-länder. Förhoppningen är att fler svenska produkter och företag ska kunna dra nytta av de fördelar som skyddet ger.

Det finns olika sorters skydd:

  • Skyddad ursprungsbeteckning, SUB (på engelska PDO) med den starkaste kopplingen till det geografiska området
  • Skyddad geografisk beteckning, SGB (på engelska PGI)
  • Skydd för geografisk beteckning för sprit och aromatiserade viner
  • (Garanterad traditionell specialitet, GTS. Ett skydd för tillverkning på ett traditionellt sätt oavsett ursprung, fungerar mer som en produktstandard – detta skydd omfattas inte av Jordbruksverkets erbjudande.)

Genom registrering skyddas produktens beteckning utifrån tillverkningens geografiska placering och eventuellt råvarornas ursprung, alternativt utifrån en traditionell tillverkning. Handläggande myndighet i Sverige är Livsmedelsverket.

Jordbruksverket erbjuder nu hjälp i form av kostnadsfria konsulttimmar genom ett ramavtal som verket har skrivit med två leverantörer. Även en första bedömning om produkter är relevanta för registrering i sammanhanget är möjliga.

Intresserade företag kan höra av sig till en av de upphandlade konsulterna:

  • Hans Naess (hans.naess@agroax.se, 070-398 49 68) och
  • Odd Nygård (odd.nygard@asili.se, 073-721 20 86)

Konsulterna disponerar själva över sina tillgängliga timmar. Omfattningen av konsulttimmar beror på behov och tillgänglig tid. Intresserade företag ska bidra med sin egen arbetstid för att ta fram underlag, eventuella analyser, historiebeskrivningar och uppgifter om produktionsmetoder, produktspecifikationer och liknande.

Jordbruksverkets avtal med konsulterna löper i 2 år, med möjlighet till förlängning, men begränsas i själva verket av den tillgängliga budgeten.

Konsulttimmarna finansieras av landsbygdsprogrammet som medfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Samordnare på Jordbruksverket är:

Tobias Kreuzpointner, tobias.kreuzpointner@jordbruksverket.se, 036-156222

Camilla Bender Larson, camilla.benderlarson@jordbruksverket.se, 036-156485

 

Läs mer om skydden i denna powerpoint.

Ulrika Ehrhardt

Expert livsmedel och lagstiftning