”Facken skönmålar det ekonomiska läget”

Att i det här läget – med en så pass medtagen ekonomi både vad gäller näringsliv och statsfinanser – förespråka stora kostnadsökningar, såsom Facken inom industrin gör, är inte ansvarsfullt. Det skriver Livsmedelsföretagen och övriga sju arbetsgivarförbund inom industrin på SvD Debatt, i en replik till Facken inom industrin.

Om företagens kostnader ökar stort i detta läge kommer det otvetydigt att leda till att fler blir arbetslösa. De samlade inkomsterna som kan spenderas kommer då att minska och dämpar efterfrågan i ekonomin. Svensk ekonomi behöver en ökad konsumtion. Det är vi eniga om –men det uppnås av finanspolitiska stimulanser och genom att människor snabbt kommer tillbaka i arbete. Avgörande är alltså att fler arbetstillfällen räddas och kan skapas. Dessutom måste samhället öppnas upp och restriktioner successivt avvecklas så att människor får möjlighet att fortsätta konsumera.

I en tid av stor osäkerhet, så är Industriavtalet en stabiliserande faktor. Den nuvarande lönebildningsmodellen stöds av både arbetsgivare och de ledande fackförbunden i landet. Alternativet är en huggsexa som inte är bra för någon.

Nu måste vi ta ansvar och inte lägga ytterligare sten på börda genom att inteckna löneökningar som motverkar den återhämtning i ekonomin som vi så väl behöver, som hotar företagens konkurrenskraft och som riskerar ännu högre arbetslöshet. Coronakrisen, som vi är mitt inne i, är en tillräckligt stor utmaning för den ekonomiska utvecklingen som den är.

Läs i artikeln i sin helhet här.

Jimmy Sandell

Kommunikations- och näringspolitisk chef
Skicka e-post till Jimmy
08-762 65 02, 073-355 06 07