Faktabank för dig som jobbar med arbetsmiljöfrågor

En god och trygg arbetsmiljö är på många sätt nyckeln till ett effektivt och framgångsrikt företag. Mår medarbetarna bra mår företaget bra! För att hjälpa dig i ditt arbetsmiljöarbete har vi en faktabank med information om viktiga frågor som buller, ensamarbete, olyckor och tillbud, mjöldamm, unga i arbetslivet, inspektioner från Arbetsmiljöverket, och mycket mer.

Här hittar du faktabanken för arbetsmiljöfrågor.

Genom att ta del av informationen i vår faktabank har du kommit en bra bit på väg mot att strukturera och förbättra era arbetsprocesser och er arbetsmiljö. Har du frågor om hur ditt företag kan utveckla ert arbetsmiljöarbete? Eller saknar du någon information i faktabanken? Då får du gärna höra av dig till Pernilla Lindskog som är Livsmedelsföretagens arbetsmiljöexpert.