Farm to Fork – ett samtal med svenska Europaparlamentariker

Den 20 april arrangerade Livsmedelsföretagen och LRF ett digitalt panelsamtal om EU:s livsmedelsstrategi Farm to Fork med deltagande av bl.a. Europaparlamentarikerna Jessica Polfjärd (M) och Pär Holmgren (MP). Nu kan du se samtalet i sin helhet på vår Youtube-kanal.

Här kan du titta på seminariet i efterhand

EU-kommissionen presenterade i maj 2020 sin strategi ”Farm to Fork” för hur EU:s livsmedelskedja ska göras mer hållbar. Ministerrådet kom i oktober fram till sin uppfattning om strategin, då de ställde sig bakom de övergripande målsättningarna men efterfrågade konsekvensanalyser av de specifika målen. Europaparlamentet i sin tur håller just nu på att förhandla fram sin position och en omröstning i utskotten för jordbruk och miljö sker i juni.

Med anledning av detta bjöd Lantbrukarnas Riksförbund och Livsmedelsföretagen in till en digital paneldebatt om strategin med de svenska Europaparlamentarikerna Jessica Polfjärd (M) och Pär Holmgren (MP). I samtalet deltog även Emma Wiesner (C), Palle Borgström, LRF, och Henrik Samuelson, Paulig/Livsmedelsföretagen. Moderator var Livsmedelsföretagens EU-expert Nicklas Amelin.

Paneldeltagarna resonerade kring frågeställningar som

  • Vilka möjligheter och utmaningar ser vi utifrån ett europeiskt och svenskt perspektiv med strategin?
  • Hur ska man kunna tillgodose att strategin fungerar i alla EU-länder, givet att utgångsläget i länderna ser olika ut?
  • Hur hållbar är den svenska livsmedelsproduktionen idag – klarar vi utmaningarna eller kommer importen att öka?
  • Vilken roll har EU globalt att sätta standarder för klimat och hållbarhet och hur påverkar det handeln?

Nicklas Amelin

EU-expert
Skicka e-post till Nicklas
+46-8-762 65 18, +46-70-329 60 80

Magnus Hultman

VD-assistent och medlemsansvarig
Skicka e-post till Magnus
072-501 53 78, 08-762 65 75