Feeder: Allt du velat veta om avtalsrörelsen men aldrig vågat fråga

I vår ska nya kollektivavtal tecknas. Arbetsvillkor och löner för 2,8 miljoner löntagare ska förhandlas. Avtalsrörelsen är redan igång och den 20 december överlämnar facken och arbetsgivarna sina formella krav. Vår podcast Feeder bjöd in Livsmedelsföretagens förhandlingschef Henrik van Rijswijk och Vivels vd Stefan Fritzdorf för att höra hur avtalsrörelsen går till, vad som står på spel och vilka förväntningar och farhågor företagen har.

Utdrag ur avsnittet

Vad står på spel i den här avtalsrörelsen?

Stefan: ”Facken har gått ut medialt med krav på 3 % löneökning. För företagens del så tror jag att det är alldeles för högt. Vi har de sista 8–10 åren haft ganska höga löneökningar, reallönerna har ökat mest i hela Västeuropa. Nu ser vi att det börjar gnissla i konjunkturen, så det gäller att kraven blir mer modesta den här gången.”

Henrik: ”Löneökningar på 3% skulle vara förödande för näringslivet i allmänhet och livsmedelsbranschen i synnerhet. Det kommer leda till att företagen måste säga upp personal och kanske till att företag läggs ner, går i konkurs eller flyttar utomlands. Men vi får se vad som står i fackens krav den 20 december.”

Hur insatt är man som företagare i avtalsrörelsen?

Stefan: ”Det är ganska snårigt och svårt. Gemene man och speciellt de små företagen som inte har någon HR-avdelning är nog inte speciellt insatta i själva avtalsrörelsen. De hoppas ju att våra företrädare med Henrik i spetsen gör ett bra jobb och försöker fånga in deras åsikter så bra som möjligt. Men det är inget självklart samtalsämne runt fikabordet.”

Henrik: ”Man ska ju komma ihåg att väldigt mycket fokus medialt ligger på siffran, alltså hur mycket lönerna ska öka eller minska. Men avtalsrörelsen är ju så oerhört mycket mer än detta. Den handlar ju om alla anställningsvillkor i våra kollektivavtal, alla regler om hur man har det på en arbetsplats. Men siffran är det som oftast tas upp i media och i diskussionerna på arbetsplatserna.”

Vilken roll kommer arbetsmiljö ha i avtalsrörelsen?

Stefan: ”Jag efterlyser lite mer balans i frågan. Självklart ska vi värna om våra anställda. Om inte jag ser till att det är bra arbetsmiljö hos mig kommer ingen vilja arbeta hos mig. Men saker som är utanför vår påverkan – man bryter benet i en fotbollsmatch, man är utbränd pga ett trassligt privatliv – nånstans där måste vi diskutera vad som är företagets, samhällets och individens ansvar. Nu är det arbetsgivarens ansvar till 100 procent.”

Varför är det viktigt att ha kollektivavtal?

Henrik: ”Enkelt uttryckt kan man säga att kollektivavtal skapar fredsplikt. Har man kollektivavtal kan facken inte gå ut i strejk. Det är grundläggande. I det större perspektivet handlar det om att kollektivavtal skapar ordning och reda. Då vet man vad som gäller på arbetsmarknaden, för de anställda och för arbetsgivarna. Det är ett sätt att ta ansvar för Sverige och svensk industri.”

Lyssna på hela avsnittet

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40