”Fler svenska företag borde ta möjligheten på exportmarknaden”

Landsbygdsminister Jennie Nilsson är nyss hemkommen från Japan där hon tillsammans med sex svenska livsmedelsproducenter och Livsmedelsföretagen har träffat japanska ministrar, besökt Asiens största livsmedelsmässa Foodex och sålt in Sveriges fantastiska utbud av mat och dryck. Vi fick en snabb intervju med ministern om resan och hennes kommande arbete.

Jennie Nilsson talar inför 150 japanska gäster på en gemensam nordisk mottagning på Foodex.

Du kom nyligen hem från Foodex-mässan i Tokyo, din första utlandsresa som landsbygdsminister. Dina intryck från resan och mässan?

Det var ett intensivt program med bland annat japanska ministermöten och deltagande på mässan och i den svenska samlingsmontern. Jag lämnade Japan med en stor positivism för hur bra mottagande de svenska företagen fick och den potential det finns att fortsatt arbeta strategiskt med att lyfta svensk livsmedelsexport. Den japanska marknaden är både intressant och dynamisk. Det finns en stor potential för svenska livsmedelsföretag på den japanska marknaden och jag hoppas att svenska livsmedelsföretag tar vara på möjligheten som frihandelsavtalet EPA ger.

Try Swedish-montern på Foodex. Foto: Martin Koos/Swedish Chamber of Commerce & Industry Japan

Hur upplevde du intresset för svensk mat och dryck från japanerna och deltagarna på Foodex?

Jag upplevde intresset som stort från japansk sida, både på mässan och i de bilaterala möten som jag hade med japanska ministrar. Även japanska medier visade ett stort intresse för svensk mat och vad vi har att erbjuda. Bland annat gjorde jag en intervju med en av världens största dagstidningar som var intresserade av att lära mer om svensk mat och dryck.

I din delegation ingick sex svenska livsmedelsföretag. Vad tar du med dig från dina möten och samtal med dem? 

För mig var det intressant att höra företagens förväntningar på den japanska marknaden och vilka möjligheter och utmaningar som de förväntades möta. I samtalen med de svenska företagen var alla nöjda med deltagandet och det fanns en tydlig framtidstro för att lyckas i Japan, vilket var väldigt roligt att höra.

Johan Krallis Anell, exportsamordnare på Näringsdepartementet, Jennie Nilsson, landsbygdsminister, och Rasmus Bäckström, exportansvarig på Livsmedelsföretagen, vid den svenska montern på Foodex.

Har du redan nu några tankar om hur du vill utveckla den svenska satsningen på livsmedelsexport?

Det finns en plan för vad jag och regeringen vill åstadkomma under mandatperioden, och självklart ligger stort fokus på överenskommelserna inom januariavtalet. Att fortsätta satsningen på livsmedelsexport och få fler företag att ta del av verktygen som finns för att nå utlandsmarknader är en viktig del i det vidare arbetet, men också att tillsammans med näringslivet identifiera vad som behövs för att ta nästa steg. Fler svenska företag borde ta möjligheten på exportmarknaden. Här har vi ett delat ansvar att kommunicera de aktiviteter som pågår och som i fallet Japan kommunicera möjligheterna som frihandelsavtalet med EU skapar.

Alla länder vill ju lyfta fram sina livsmedel som bäst i världen. Vad utmärker svenska livsmedel enligt dig?

Sverige ligger i världsklass när det kommer till livsmedelssäkerhet, höga miljö- och hållbarhetskrav och låg användning av antibiotika. Där är vi unika. Livsmedelssäkerhet är något som är viktigt i Japan, det är strikta regler för livsmedelsproduktion och livsmedelsstandarder, något jag tror passar våra svenska livsmedelsproducenter väl. I Japan finns det dessutom en sofistikerad efterfrågan på produkter av hög kvalitet. Det är just med hög kvalitet och premiumprodukter som svenska livsmedelsproducenter konkurrerar, så det passar oss.

Jennie Nilsson träffar svenska företag i Japan. Foto: Martin Koos/Swedish Chamber of Commerce & Industry Japan

Bonusfråga: Har du några fler exportresor inplanerade det kommande året?

Min ambition är att stötta livsmedelsexportsatsningen och jag utesluter inte att det kommer att bli fler främjanderesor framöver.

Rasmus Bäckström

Ansvarig exportfrågor
Skicka e-post till Rasmus
08-762 65 34, 070-756 21 41