Folk och Försvars Rikskonferens 7-9 januari 2024

Det övergripande temat för Rikskonferensen 2024 är centrerat kring svensk försvars- och säkerhetspolitisk identitet och vision. Flera av punkterna på programmet handlar om livsmedelsförsörjning, och konferensen kommer att sändas på SVT Forum och Folk och Försvars Youtube-kanal.

I början av året är det tradition att föreningen Folk och Försvar håller sin rikskonferens i Sälen. Det är Sveriges bredaste konferens om försvars- och säkerhetspolitik, och 2024 äger den rum 7-9 januari. Man kan ta del av konferensen via SVT Forum och Folk och Försvars Youtube-kanal, och programmet hittar du här.

Patrik Strömer är näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen med särskilt ansvar för krisberedskap, försörjningsförmåga och totalförsvar. Patrik ingår sedan 2020 i styrelsen för Folk och Försvar och har kunnat följa organisationens arbete inför konferensen på nära håll.

– Rysslands attack på Ukraina är inte bara en mänsklig katastrof, det visar också att utan avskräckning är kriget nära. Mat och rent vatten är alltid viktigt, men detta krig påverkar livsmedelsförsörjningen över hela världen. Inget är viktigare nu än att Ukraina kan fortsätta vara ett självständigt land, säger Patrik Strömer.

Om Folk och Försvar

Folk och Försvar är en sammanslutning av frivilliga organisationer som förenas av viljan att värna Sveriges suveränitet och handlingsfrihet. Livsmedelsföretagen är sedan 2020 självständig medlem efter att tidigare ha varit indirekt medlem via Svenskt Näringsliv. Det är uppbyggnaden av det civila försvaret och en ökad insikt om behovet av fungerande krisberedskap inom livsmedelsförsörjning som motiverat detta.

Folk och Försvars hemsida

För mer information

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert