Förebygg sjukfrånvaro – få bidrag från Försäkringskassan

Månar du om personalens välmående men ser att någon inte mår riktigt bra? Då kan du få bidrag för att erbjuda hjälp i tid och förhoppningsvis förhindra att ohälsan leder till sjukskrivning. Här berättar Rebecca Kolga från Försäkringskassan om bidraget och vad du behöver göra för att söka.

Rebecca, vad är arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd?

– Det är ett bidrag som alla arbetsgivare kan söka när de anlitar expertstöd (såsom godkänd företagshälsovård) för tidiga insatser när en medarbetare visar tecken på ohälsa. Bidraget gäller förebyggande åtgärder men också insatser för en person som redan sjukskrivning, detta för att möjliggöra en snabbare återgång till arbetsplatsen.

Vad räknas som arbetsplatsinriktade insatser?

– Det ska vara insatser som riktar sig till en enskild medarbetare och gäller oavsett om det är psykiska eller fysiska symptom. Till exempel kan man göra en kartläggning hos företagshälsovården för att identifiera vilket stöd medarbetaren har behov av. Även framtagande av den lagstadgade planen för återgång i arbete, täcks av bidraget. Vid psykisk ohälsa kan det handla om anpassning av arbetsuppgifter eller stödsamtal. Vad gäller fysiska besvär, kan man få hjälp av ergonom eller arbetsterapeut för att anpassa arbetsplatsen eller arbetsutrustning.

Rebecca Kolga på Försäkringskassan

Vem bestämmer insatserna?

– Det gör företagshälsovården tillsammans med medarbetaren och arbetsgivaren. Försäkringskassan har naturligtvis satt ett ramverk men inom det är det aktörerna själva som bestämmer.

Hur mycket pengar får arbetsgivaren?

– Bidraget är max 10 000 kronor per anställd och som mest kan en arbetsgivare få 200 000 kronor per år. Ett krav är att arbetsgivaren skjuter till lika mycket. Pengarna från Försäkringskassan betalas ut i efterskott, det vill säga när insatsen är gjord.

Hur söker arbetsgivaren?

– Det är lätt att söka. På Försäkringskassans webbplats kan man söka via vår e-tjänst. I ansökan behöver arbetsgivaren bifoga kostnadsunderlag för den köpta tjänsten.  Arbetsgivaren får givetvis kontakta oss om man har frågor och funderingar.

Läs mer om bidraget här