Företagsenkät: Hur kan vi öka återvinningen av plastavfall?

I dag uppkommer omkring 1,6 miljoner ton plastavfall i Sverige varje år. Mindre än tio procent materialåtervinns. Forskningsinstitutet RISE driver ett projekt med syftet att öka återvinningen av plastavfall, och nu efterlyser de mer information från industrin via en enkät som stänger den 20 december.

Plast
Plast

Av plastmängderna från tillverkningsindustrin och andra verksamheter är det så mycket som 800 000 ton som inte sorteras ut till materialåtervinning utan hamnar i brännbara fraktioner.

Sedan mitten av oktober driver forskningsinstitutet RISE ett projekt med finansiering från Naturvårdsverket. Det övergripande syftet är att öka återvinningen av plastavfall som uppkommer i samband med tillverkning som exempelvis produktionsspill, förpackningar och emballage. Samtliga tillverkande branscher med tillverkning i Sverige ingår i projektet.

Projektet kommer att identifiera och utvärdera tekniska, ekonomiska och beteendemässiga hinder och möjligheter för ökad källsortering av plastavfall. Därför genomför RISE en enkätundersökning kring förutsättningarna för att öka källsorteringen av plastavfall som uppkommer vid tillverkningen. Vi hoppas att våra medlemsföretag som bedriver tillverkning i Sverige vill hjälpa RISE genom att besvara enkäten.

Så kan ditt företag delta i enkäten

Enkäten vänder sig till dig som har ansvar för miljö- och avfallsfrågor eller som arbetar i produktionen eller liknande och hanterar uppkommet avfall. Företag som svarar på enkäten kan svara anonymt. Svaren kommer att sorteras och kunna utläsas på branschnivå.

Enkäten hittar du via den här länken.

Svar på enkäten önskas senast 20/12.

Kontakt och frågor

Har ni frågor om enkäten och projektet är ni välkomna att höra av er till Carl Jensen, carl.jensen@ri.se.