Förhandlingschefen informerar: Avtalsböckerna snart i er brevlåda!

Avtalsböcker på väg med posten, arbetsgivarträffar 7-21 november och en uppdaterad översiktskurs i arbetsrätt 18 oktober. Det är några av sakerna som vår förhandlingschef Henrik van Rijswijk informerar om.

De fysiska avtalsböckerna med alla Livsmedelsföretagens kollektivavtal skickas denna vecka ut direkt från tryckeriet till våra medlemsföretag.

Böckerna skickas till den huvudsakliga postadressen vi har och adresseras till HR-ansvarig. Önskas fler exemplar av kollektivavtalen kan dessa beställas här.

Samtliga relevanta kollektivavtal finns även att ta del av på vår hemsida i utskriftsvänlig pdf.

Arbetsgivarträffar 7-21 november

Jag vill samtidigt ta tillfället i akt att påminna om höstens innehållsrika arbetsgivarträffar som bland annat behandlar avtalens anställningsformer, inte minst nyheterna i livsmedelsavtalet rörande provanställning. Deltagandet är kostnadsfritt för anställda vid våra medlemsföretag. Träffarna äger rum i Umeå, Stockholm, Örebro, Göteborg, Karlskrona och Helsingborg. Respektive datum och ort samt länk till anmälan hittar du i kalendern på vår hemsida.

Översiktlig kurs i arbetsrätt 18 oktober

Onsdagen den 18 oktober äger vår nya utbildning ”Arbetsrätt I” rum på Hasselbacken i Stockholm. Kursen, som är en översiktlig kurs i arbetsrätt och därmed sammanhängande frågor, är en omarbetad och aktualiserad version av kursen som tidigare benämndes ”Grundkurs”. Lämpliga kursdeltagare är arbetsledare och andra med personalansvar liksom ledningsgrupper, HR-personal som är nya i sin roll, nya inom livsmedelsbranschen eller erfarna HR-medarbetare som kanske vill ha en uppdatering av regelverk och arbetsrättsliga nyheter. Det finns ännu platser kvar på utbildningen. Du anmäler dig här.

Henrik van Rijswijk

förhandlingschef