Förhandlingschefen informerar: Cirkulär om årets löner på väg

Det är snart dags för årets lönerevision och det är hög tid att börja förbereda löneförhandlingarna med respektive fackförening. Livsmedelsföretagens förhandlingschef Henrik van Rijswijk går igenom vad som gäller och hur du kan förbereda dig.

Snart är det dags för årets lönerevision. Såväl tjänstemän som arbetare ska ju erhålla sina nya löner per den 1 april, så det kan vara hög tid att börja förbereda löneförhandlingarna med respektive fackförening. Denna vecka skickas därför årets lönecirkulär ut till alla er som är anmälda som cirkulärmottagare från Livsmedelsföretagen.

Tag noga del av vårt lönecirkulär inför löneförhandlingarna. Cirkuläret finns också att ta del av på vår hemsida. Om du arbetar med personalfrågor eller företagsledning och inte erhållit cirkuläret med direktutskick via e-post så kan du kontakta oss på info@li.se med begäran om att bli uppsatt på vår utskickslista över medlemscirkulär.

Har du frågor om årets lönerevision så tveka inte att kontakta vår medlemsrådgivning i arbetsgivarfrågor på telefon 08-762 65 50 eller – ännu hellre – via e-post radgivning@li.se.

Särskilda lönerevisionsregler avseende nyanställda

Jag vill också ta tillfället i akt att tipsa om ett hjälpmedel för arbetsgivare som är nytt i våra avtal. Vid avtalsförhandlingarna år 2023 enades nämligen Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet om att nyanställda som ingått avtal om anställning, och därvid även om lön för anställningen i kommande års lönenivå, inom tre månader före lönerevisionsdatum (d.v.s. i januari, februari eller mars), inte omfattas av lönerevisionen och inte heller bidrar till lönepotten. Ytterligare information återfinns i cirkuläret.

Henrik van Rijswijk, förhandlingschef