Förhandlingschefen informerar: Här hittar du Arbetsgivarinformation

Livsmedelsföretagens experter inom arbetsrätt och arbetsmiljö arbetar dagligen med rådgivning till våra medlemsföretag. Vi ser sedan en tid tillbaka ett ökat behov av stöd i arbetsgivarfrågor. Mot bakgrund av detta vill vår förhandlingschef Henrik van Rijswijk tipsa om vår hemsida där mycket av den information som efterfrågas finns snabbt tillgänglig.

Henrik van Rijswijk:

På vår hemsida under rubrikerna Arbetsgivarguiden och Arbetsmiljöguiden finner du svar på många arbetsgivarfrågor. Under Arbetsgivarguiden hittar du bland annat våra kollektivavtal, cirkulär, informationsmaterial, svar på vanliga arbetsrättsliga frågor samt checklistor och blanketter till stöd för våra medlemsföretags hantering av personalfrågor.

Har du en arbetsrättslig eller arbetsmiljörättslig fundering kan vi tipsa om att besöka vår hemsida och ovanstående guider för att se om du finner svar på Din frågeställning. Om du inte finner någon information som hjälper dig vidare är du självfallet varmt välkommen att kontakta oss på nedanstående telefonnummer eller e-post. Hör gärna av dig i så god tid som möjligt, exempelvis vid brådskande frågor, så vi kan hjälpa dig i dina frågor (som många gånger kräver visst utredningsarbete).

Arbetsgivarrådgivningen är öppen måndag till fredag mellan kl. 09.00 och 16.30 (lunchstängt 12.00-13.00) och du når oss på telefonnummer 08-762 65 50. Det går också bra att sända e-post på adress radgivning@li.se. Vänligen ange vilket telefonnummer vi kan nå dig på samt vilket medlemsföretag du representerar.

Vi erbjuder även ett stort utbud av kurser, utbildningar och arbetsgivarträffar för representanter från våra medlemsföretag. Utbud, tid, plats och anmälningsförfarande för dessa finner du i kalendariet på hemsidan.

Varmt välkommen att höra av dig!

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef