Förhandlingschefen informerar: Kan ukrainska flyktingar erbjudas arbete i Sverige?

I förra veckans artikel berättade vår förhandlingschef Henrik van Rijswijk i vilken omfattning anställda har rätt till ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret. Henrik följer här upp det dagsaktuella ämnet och berättar om i vilken omfattning flyktingar från Ukraina kan erbjudas anställning vid företag i Sverige.

Henrik van Rijswijk, förhandlingschef

Henrik van Rijswijk:

Inom den Europeiska Unionen finns det ett regelverk som tillkom år 2001 och kallas massflyktsdirektivet (2001/55/EG). Syftet med direktivet, som gäller i alla medlemsländer i EU, var att skapa ett regelverk som skulle kunna aktiveras vid stora flyktingvågor inom EU eller dess grannländer. Till följd av den ryska invasionen och angreppskriget i Ukraina fattade EU ett historiskt beslut i början av mars månad att omedelbart aktivera direktivet.

Massflyktsdirektivet reglerar bland annat miniminormer inom medlemsstaterna för att kunna bereda skydd för flyktingar. Innebörden är vidare att skapa en balans mellan medlemsstaterna i EU avseende fördelning av flyktingar mellan staterna.

Flyktingar från Ukraina ges tillfälligt uppehålls-​ och arbetstillstånd i EU i minst ett år och med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Direktivet gäller för den som är ukrainsk medborgare, är varaktigt bosatt i Ukraina eller har skyddsstatus i Ukraina. För att omfattas av direktivet ska den ukrainska medborgaren ha lämnat landet efter den 24 februari 2022.

Får flyktingarna arbeta?

Ukrainska flyktingar som anländer till Sverige måste registera sig hos Migrationsverket för att få arbeta i landet. Vid registreringen måste någon form av identitetskontroll göras, vilket ibland kan vara svårt om identitetshandlingar försvunnit under flykten, men när det gäller flyktingar från Ukraina kan ofta ambassaden hjälpa till för en smidig och snabb hantering.

När flyktingen erhållit ett så kallat tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd av Migrationsverket är det fritt fram att arbeta i Sverige. Det bör även påpekas att det är olagligt och straffbart för en arbetsgivare att anställa en person som saknar arbetstillstånd i landet, varför en formell kontroll bör göras att den flykting som anställs verkligen har sådant tillstånd utfärdat av Migrationsverket. När anställningen väl ingåtts måste också anmälan till Skatteverket göras om anställningen.

Det är massflyktsdirektivets artikel 12 som reglerar flyktingars rätt att ta anställning i medlemsstaterna. Utöver rätt att ta anställning har också flyktingar möjlighet att bedriva näring såsom egenföretagare.

Det kollektivavtal som gäller för arbetsgivaren ska tillämpas på alla anställda; självfallet även för de flyktingar som anställs oavsett anställningsform.

Kontakta rådgivningen vid frågor

Kontakta gärna Livsmedelsföretagens rådgivning vid ytterligare frågor. Vår rådgivning nås alla vardagar kl. 09.00-12.00 och 13.00-16.30 på telefon 08-762 65 50 eller e-post radgivning@li.se.

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40