Förhandlingschefen informerar: Missa inte höstens BAM-utbildning hos Prevent

Redan nu på fredag går tiden ut för anmälan till höstens enda BAM-utbildning (Bättre Arbetsmiljö) den 17 oktober i regi av vår samarbetspartner Prevent. Glöm inte anmäla er personal som bör gå utbildningen. Anmälan måste vara Prevent tillhanda senast nu på fredag den 16 september.

Anmälan sker genom denna länk: BAM för livsmedelsbranschen 5 dagar 17 oktober 2022 Malmö (prevent.se)

Enligt Livsmedelsavtalets bilaga B ska vissa anställda beredas tillfälle att genomgå BAM-utbildningen. Jag vill påminna om avtalstexten som (i utdrag) säger följande:

”God utbildning i arbetsmiljöfrågor för chefer, skyddsombud och anställda med uppgifter och funktioner som påverkar arbetsvillkoren är en nödvändig förutsättning för all verksamhet. Dessa liksom exempelvis ledamöter i skyddskommittéer ska beredas tillfälle genomgå grundutbildningarna BAM och SAM samt vidareutbildning. I syfte att uppnå goda förutsättningar för samverkan i arbetsmiljöfrågor bör det eftersträvas att skyddsombud och chefer gemensamt genomgår utbildningarna. Utbildningarna ska förläggas till ordinarie arbetstid och bekostas av arbetsgivaren”.

Det är Prevent som på uppdrag av avtalsparterna Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet har tagit fram ett partsgemensamt studiematerial och genomför BAM-utbildningen.  Jag vill kraftfullt rekommendera medlemsföretagen att utnyttja tillfället att erbjuda relevant personal denna utbildning redan nu i höst.

BAM-utbildningen omfattar 40 timmar under fem arbetsdagar. Höstens enda BAM-utbildning genomförs den 17, 18 och 19 oktober samt 2 och 3 november. Anmälan sker som sagt genom länken ovan direkt till Prevent. Vid för få anmälda förbehåller sig Prevent rätten att ställa in höstens utbildning.

Frågor besvaras gärna av Livsmedelsföretagens arbetsmiljöexpert Helene Eklöf på e-post helene.eklof@li.se eller telefon 08-762 65 21.

Varmt välkommen med er anmälan.

Henrik van Rijswijk

förhandlingschef

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert