Förhandlingschefen informerar: Tjänstemannaavtalet nu i engelsk upplaga

Livsmedelsföretagens tjänstemannaavtal med motparterna Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna finns nu tillgängligt i en engelsk version på vår hemsida.

Som en service till våra medlemsföretag har vi tagit fram en engelsk översättning av hela tjänstemannaavtalet som ett komplement till textens svenska originalversion. Avtalet återfinns i pdf-version på vår hemsida och går utmärkt att skriva ut på egen skrivare.

Som alltid vid översättningar av juridiska dokument kan enstaka nyansskillnader i ordval förekomma. Vid tveksamheter om lydelsen har alltid den svenska originaltexten företräde framför den engelska översättningen.

Jag hoppas att den engelska översättningen kommer att vara till er nytta. Varmt välkommen att kontakta Livsmedelsföretagens arbetsrättsrådgivning vid eventuella frågor, telefon 08-762 65 50 eller e-post radgivning@li.se.

Henrik van Rijswijk, förhandlingschef

General Terms and Conditions of Employment for White-collar Employees