Formas finansierar centrumbildningar för stärkt livsmedelskedja

Nu har forskare och företag chans att fram till den 3 september söka finansiering hos Formas för att gemensamt skapa och driva tvärvetenskapliga centrumbildningar kring områden som bidrar till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet. Den 17 april kl 10.00-11.30 arrangerar Formas ett webinarium för dig som vill veta mer.

Forskning vetenskap laboratorium

Forskningsrådet Formas öppnar idag utlysningen ”Centrumbildningar för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet”, som är en satsning inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel och regeringens livsmedelsstrategi. Centrumbildningarna ska skapas och drivas av akademi och näringsliv tillsammans, och kan maximalt få 12 miljoner per år i stöd under fyra år. Genom att finansiera två till tre starka tvärvetenskapliga centrumbildningar för behovsmotiverad forskning kommer satsningen att bidra till ett mer hållbart livsmedelssystem med konkurrenskraftiga företag.

Vill du veta mer? Delta i Formas webinarium den 17 april kl 10.00-11.30

Vilka områden kan man ta sikte på i sin ansökan?

– Forskningen i centrumbildningen ska adressera något eller flera av de teman som finns i den strategiska forskningsagendan för livsmedel och möta näringslivets behov av ny kunskap för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem, berättar Erika Ax på Formas, huvudansvarig för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel.

Den som skickar in ansökan ska vara anställd vid universitet, högskola eller institut, men för att säkra att forskningen är behovsmotiverad ska även företag ingå i centrumbildningen. Det ställs också vissa krav på medfinansiering från företag och andra icke-akademiska parter som deltar i centret.

Att tillgodose näringslivets behov av kunskap är angeläget och centrumbildningarna måste därför på ett tydligt sätt bidra till kunskaps- och kompetensutveckling hos livsmedelssystemets aktörer​ och främja en långsiktig kunskapsförsörjning​.

– Den här utlysningen ger stora möjligheter för livsmedelsindustrin att tillsammans med forskare och kedjans övriga aktörer inom primärproduktion, detaljhandel och restaurang/storkök bilda centrum kring de behov man gemensamt formulerat inom Sweden Food Arena. Därför kommer vi, tillsammans med Formas och Sweden Food Arena, att aktivt delta i att kommunicera information om utlysningen och på olika sätt underlätta för att många spännande ansökningar skapas, , säger Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen.

Mer information och ansökan

Utlysningen, som totalt omfattar 140 miljoner kronor, öppnar den 7 april och stänger den 3 september. Beslut om vem som får medel fattas den 18 november. Mer om utlysningen och dess utformning finns att läsa på Formas hemsida. Är du redo att ansöka direkt hittar du instruktioner på utlysningssidan.

Ta del av den strategiska forskningsagendan för livsmedel ”Vägen till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem”.

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig