Förordning för tillfälliga hyresrabatter på plats – Vanliga frågor och svar

Efter godkännande på EU-nivå publicerade idag regeringen den av många efterlängtade förordningen om rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher, tre veckor efter att förslaget lades fram. Livsmedelsföretagen är positiva till åtgärden men oroade över att många fastighetsägare trots krisläget och möjligheten till rabatt inte vill sänka hyrorna.

Den 25 mars presenterade regeringen ett stödpaket riktat mot de företag som drabbats hårdast av coronakrisen. En av åtgärderna är att fastighetsägare får möjlighet att sänka hyran genom att staten tar halva kostnaden för hyressänkningar på upp till 50 procent av den totala hyran. Då åtgärden utgör statsstöd har den behövt godkännas av EU-kommissionen. Godkännandet kom den 15 april varpå regeringen beslutade dagen efter och förordningen publicerades i idag. Förordningen i sin helhet kan läsas här.

− Nu är det viktigt att hyresvärdar och fastighetsägare tar sitt ansvar och använder det här stödet som vi nu ger från staten, sa bostadsminister Per Bolund (MP) igår till SVT.

Trots att förordningen inte formellt hade beslutats innan den 16 april har såväl Livsmedelsföretagen och Sveriges bagare och konditorer som Fastighetsägarna rekommenderat sina medlemmar att tillämpa hyresrabatten fullt ut och direkt. Även näringsminister Ibrahim Baylan uttalade tidigt att stödet, som gäller retroaktivt från den 1 april, bör användas så snabbt som möjligt för att hjälpa företagare genom krisen.

Sedan åtgärden lanserades har flera av Livsmedelsföretagens medlemmar hört av sig och berättat att åtgärden är verkningslös. Deras fastighetsägare har helt enkelt vägrat att sänka hyran, vilket man kan läsa om här och här. Detta är särskilt oacceptabelt i de fall fastighetsägaren är offentligt ägd, något som tidigare fått Livsmedelsföretagens vd Björn Hellman att ryta ifrån.

− Nu finns det inga hinder i vägen för fastighetsägare att bevilja sina hyresgäster rabatter och på så vis hjälpa dem genom krisen. På lång sikt vinner såväl hyresgäster som fastighetsägare på att ta ett gemensamt ansvar för den rådande krisen, säger Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen

Hyresrabatt – vanliga frågor och svar

Hur mycket stöd kan staten ge?

Stöd kan ges med 50 procent av den nedsatta fasta hyran. Stödet kan dock aldrig bli högre än 25 procent av den ursprungliga fasta hyran. Staten täcker alltså halva hyresnedsättningen ner till halva hyran.

Vem har rätt till stöd?

För stöd krävs att följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Att hyresgästens verksamhet omfattas av någon av här uppräknade SNI-koder. Bland annat specialiserad butikshandel med livsmedel, så som bröd och konditorivaror.
  • Att avtal om hyra av lokal, med hyran helt eller delvis bestämd till ett fast belopp, har tecknats senast den 1 mars 2020 och täcker perioden 1 april till och med 30 juni 2020.
  • Att avtal om minskad lokalhyra ska ha tecknats mellan hyresvärden och hyresgästen senast den 30 juni 2020 och att rabatten ska gälla under perioden 1 april till och med 30 juni 2020.
  • Att, förutom minskad lokalhyra, det uppdaterade avtalet inte innehåller några förändrade hyresvillkor.

Hur ansöker man om stöd?

Det är hyresvärden som ansöker om stöd och ansökan görs via Länsstyrelsen. Stödet kan sökas från och med den 1 juni till och med den 31 augusti 2020 och betalas ut så snart Länsstyrelsen fattat beslut i ärendet.

Påverkas rätten till stöd av att hyresgäst och fastighetsägare har andra förhållanden än hyresförhållandet (exempelvis ägandeskap, koncernsamhörighet eller andra affärsförhållanden)?

Då förordningen inte innefattar någon begränsning i rätt till stöd utifrån övriga förhållanden mellan hyresgäst och fastighetsägare är Livsmedelsföretagens tolkning i nuläget att detta inte har någon påverkan. Möjlighet till uppdatering och ändring har dock lämnats av Boverket varför Livsmedelsföretagen följer frågans utveckling noggrant och meddelar snarast möjligt om det skulle uppstå anledning till att ändra tolkningen.