Förpackningar fortsatt grundlagsskyddade

Den statliga utredningen som haft i uppdrag att se över olika aspekter av tryck- och yttrandefriheten har den 18 augusti lämnat sitt förslag till justitieminister Morgan Johansson. I utredningen föreslås att förpackningar fortsatt ska vara grundlagsskyddade.

En av de frågor utredningen tar upp är huruvida förpackningar ska omfattas av den svenska tryckfriheten. Det finns sedan tidigare olika typer av inskränkningar i förpackningarnas utformning, men då faller det under andra lagar så som marknadsföringslagen eller tobakslagen. Däremot har tillverkaren rätt att kommunicera sitt varumärke till konsumenter – något som inte är fallet i alla länder – och kring detta föreslås ingen ändring.

Varningstexter kan även fortsättningsvis förekomma om det står angivet i särskild lag. Inom livsmedelsområdet omfattas snusdosor sedan tidigare av en sådan regel och reklam för alkohol måste ha varningstexter. Kring detta föreslås alltså ingen ändring.

I och med att grundlagen föreslås vara oförändrad i detta avseende skyddas hela näringslivet mot godtyckliga statliga ingripanden. De delar av livsmedelsbranschen som inte är lika hårt reglerade som alkohol och snus har störst anledning att välkomna förslaget.

Formellt är det nu regeringen som går vidare med förslagen för att skriva proposition till riksdagen. Om grundlagen ska ändras behövs det två riksdagsbeslut med mellanliggande val och i grundlagsfrågor finns sedan länge en praxis om att ändringar bör ske i stor politisk enighet.

Hela utredningen kan läsas här och det sammanfattande stycket om förpackningar hittas på sidan 24.

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert