Förslag från EU: förbjud import av produkter som bidrar till skogsskövling och utsläpp

Den 17 november kom EU-kommissionen med ett förslag om åtgärder för att minska den globala avskogningen. Om förslaget går igenom blir EU först i världen med att förbjuda import av nötkött, sojabönor, palmolja och andra produkter som orsakar skogsskövling i Amazonas och andra delar av världen.

Enligt förslaget ska företag som vill sälja nötkött, soja, palmolja, kaffe, kakao eller virke på EU:s inre marknad kunna bevisa att produkterna inte bidrar till skogsskövling och ökade utsläpp av växthusgaser. Företag åläggs vidta skälig aktsamhet för att se till att de sex råvarorna och produkter baserade på dem inte kommer från avskogade områden. Kommissionen kommer att ta fram ett system med riktmärken för att bedöma länder i omvärlden. Nästa steg är att förslaget förhandlas i Rådet och Europaparlamentet.

EU-kommissionen: frågor och svar om lagförslaget

Avskogningsfrågan är central för att nå målen i Parisavtalet och Agenda 2030. Det var tydligt inte minst under klimattoppmötet COP26 i Glasgow där avskogningen utgjorde klimatmötets första stora avtal. Fler än 100 länder lovar i avtalet att stoppa avskogningen innan 2030.

– Livsmedelsföretagen tycker att det är bra att åtgärder vidtas för att stoppa avskogningen. Vi måste utnyttja den mark vi redan har tagit i anspråk på ett smartare sätt. Mellan 1990 och 2020 förlorade världen 420 miljoner hektar skog, en yta större än EU. Merparten av denna mark används idag till livsmedelsproduktion och trävaror. Det är dock viktigt att kommissionen gör förfarandet enkelt, så att även mindre företag kan följa lagstiftningen, säger Sara Sundquist, hållbarhetsansvarig på Livsmedelsföretagen.

Åtagande om palmolja

Livsmedelsföretagen har sedan 2014 ett åtagande om palmolja som innebär att den palmolja som används i svenskproducerade livsmedel ska vara certifierad. Under 2021 har Livsmedelsföretagen också initierat en gemensam plattform för riskgrödor tillsammans med Axfoundation, Dagligvaruhandeln och Kosmetik- och hygienföretagen. Denna plattform kommer att drivas av ETI (Ethical Trading Initiative) Sverige med fokus på hållbar produktion och konsumtion av, i ett första skede, palm-och sojaprodukter.

Sara Sundquist

Näringspolitisk expert
Skicka e-post till Sara
08-762 65 46, 070-996 90 44