Första mötet för nya exportnätverket

Livsmedelsföretagen har nyligen startat ett exportnätverk som under ledning av ”exportgeneral” Rasmus Bäckström kommer utgöra grunden i vår fördjupade satsning på att öka livsmedelsexporten. 12 september träffades nätverket för ett första möte i Stockholm.

Livsmedelsföretagens nystartade exportnätverk.

Exportnätverkets första möte gästades av bland andra Årets livsmedelsexportör Umlax, den nya nationella samordnaren för livsmedelsexport Johan Krallis Anell, Livsmedelsverkets Leo Jager och Kommerskollegiums Kristina Olofsson och Lina Kamara. Från Livsmedelsföretagens medlemsföretag deltog representanter från Spendrups, Arvid Nordqvist, Swedish Match, Löfbergs, Kockens, Saltå Kvarn, Guldfågeln, Umlax, Lantmännen, Pernod Ricard och Orkla.

Livsmedelsstrategin i fokus

En stor del av mötet ägnades åt den nya nationella livsmedelsstrategin som riksdagen klubbade i somras där flera av åtgärderna syftar till att öka den svenska livsmedelsexporten. Bland annat ansvarar Business Sweden (fd Exportrådet) för satsningen ”Try Swedish Export” där Livsmedelsföretagen och flera av dess medlemmar finns representerade i styrgruppen.

Regeringen har även beslutat att ge livsmedel en plats under exportparaplyet Team Sweden. Utöver dessa initiativ har Jordbruksverket fått i uppdrag att stärka exporten av ekologiska livsmedel och Livsmedelsverket har startat ett samverkansforum för att myndigheterna bättre ska hjälpas åt för att främja exporten.

– Livsmedelsföretagen välkomnar alla dessa initiativ och vi har satt som mål att fördubbla den svenska livsmedelsexporten till 100 miljarder kr före 2025. Men för att förverkliga det här målet krävs det att branschen är aktiv och fyller initiativen med innehåll. Därför kommer exportnätverket utgöra en viktig kontaktyta mot regering och myndigheter i det fortsatta arbetet, säger Rasmus Bäckström, exportansvarig på Livsmedelsföretagen.

Politiska förändringar måste till

Under mötet diskuterades även ett antal politiska förändringar som måste till för att exporten ska kunna blomstra. Några exempel som togs upp var förbuden mot export av snus och gårdsförsäljning av alkohol som hämmar viktiga delar av exporten. Konceptet Try Swedish har funnits länge men har inte nått sin fulla potential, och på mötet diskuterades hur konceptet ska utvecklas för att stärka det svenska varumärket utomlands.

Nästa möte med exportnätverket kommer att handla om hur man kan utveckla konceptet och kommunikationsplattformen Try Swedish för bättre genomslag.

Vill du vara med i Livsmedelsföretagens exportnätverk eller ha mer information, kontakta exportansvarig Rasmus Bäckström.