Fortsatta utmaningar med oschyssta avtalsvillkor

Mycket har hänt under det första året med den nya lagen om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan, men mer behöver göras enligt Konkurrensverket. Aktörer i livsmedelskedjan vittnar om fortsatta problem med oschyssta avtalsvillkor och mer stöd i frågorna efterfrågas.

Det konstaterades under det webbinarium som Konkurrensverket anordnade den 10 november. Halvdagen inleddes med en redovisning över det arbete som gjorts sedan lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter (LOH) trädde i kraft för ett år sedan. Webbinariet avslutades med en paneldiskussion där aktörer i branschen fick ge sin syn på lagen och hur deras verksamheter påverkats.

Fortsatta problem med oschyssta handelsmetoder

Resultatet från den enkät som under hösten skickades till leverantörer i livsmedelskedjan för att mäta förekomsten av otillbörliga handelsmetoder visar på fortsatta utmaningar. En preliminär analys visar att aktörerna har börjat anpassa sig till lagen, men att det finns mycket kvar att arbeta med. Sena betalningar och sena avbeställningar förekommer fortfarande, trots att Konkurrensverket har haft flera tillsynsärenden som rör dessa metoder. Den handelsmetod som innebär att en köpare begär att leverantören ska bära en del eller hela kostnaden för rabatter i samband med en marknadsföringskampanj har även ökat markant.

Läs hela artikeln på Konkurrensverkets hemsida