Klimatklivet: Från oljepanna till bergvärme för Mjälloms Tunnbröd

Sveriges äldsta tunnbrödstillverkare, Mjälloms Tunnbröd, är ett av många små och medelstora företag som nu byter uppvärmningslösning från oljepanna till bergvärme. En åtgärd som inte bara är bra för klimatet utan också sparar tid och energi.

Industrin står för en dryg tredjedel av Sveriges utsläpp. Om vi ska nå målet om nettonollutsläpp senast till 2045 är det avgörande att dessa utsläpp minskas kraftigt. De allra flesta industrierna är små eller medelstora företag. Mindre industrier har god potential att bidra till att målet uppfylls genom att fasa ut fossila bränslen och effektivisera energianvändningen. Klimatinvesteringar i mindre industrier är därför ett av de områden Klimatklivet prioriterat under 2022.

– Investeringar i förnybara bränslen, ny processteknik, ny värmepanna eller ett nytt ventilationssystem är exempel på bra åtgärder som Klimatklivet kan stötta. Åtgärderna kan också genomföras i kombination för att ytterligare förstärka klimatnyttan, säger Audrée Paquette, handläggare på Klimatklivet.

Flera fördelar med bergvärme

På tunnbrödsbageriet Mjälloms Tunnbröd har Klimatklivet gett stöd till energiomställning i form av ett byte från oljepanna till bergvärme. I detta fall bidrar det till dubbla fördelar då bergvärmepumpen nyttjar energi i form av både värme och kyla. Värmen nyttjas till uppvärmning av lokaler och vatten till produktionen. Kylan, som hämtas direkt från bergvärmens borrhål, ersätter den el som tidigare använts för att driva kylmaskinen. Totalt bidrar det till att Mjälloms fasar ut en avsevärd mängd olja och sparar in på elanvändningen som är uppmätt till 20 000 kWh per år.

– Vi har länge gått och sneglat på den där oljepannan med önskan om att byta ut den mot något bättre. Men vi hade inte hittat någon vettig lösning förrän Klimatklivet kom in i bilden med ett kostnadseffektivt alternativ, säger Torbjörn Ullsten, VD på Mjälloms Tunnbröd.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida