Frihandelsavtal mellan EU och Japan undertecknat

I juli undertecknades frihandelsavtalet (Economic Partnership Agreement) mellan EU och Japan i Tokyo. Det är det största avtal som EU har slutit hittills och det förväntas träda i kraft i början på 2019, efter att Europaparlamentet och Japan godkänner det.

Avtalet innebär en blandning av borttagna tullar, låga tullar och kvoter för olika produkter. Det är särskilt gynnsamt för livsmedel som tidigare belagts med höga tullar. Japan är världens tredje största ekonomi och konsumentmarknad, och 2013-2017 ökade livsmedelsimporten till Japan med cirka 5% årligen. Japan har med avtalet även åtagit sig att i större utsträckning följa internationella regler och standarder. Enligt EU-kommissionens beräkningar kan frihandelsavtalet öka EU:s export till Japan med 180 procent för bearbetade livsmedel.

Japans livsmedelsmarknad präglas av hög köpkraft, en åldrande befolkning med särskilda matpreferenser samt ett högt importberoende. Jag ser stor potential för ökad svensk export inom många produktkategorier, säger Livsmedelsföretagens exportansvarige Rasmus Bäckström.

Business Sweden har nu tillsatt Carl Norsten på kontoret i Tokyo för att enbart arbeta med öka den svenska livsmedelsexporten till Japan.

Vill du veta mer om möjligheterna i Japan? Kontakta i så fall:

Carl Norsten, Business Sweden Tokyo, +81 3 5562 5020, carl.norsten@business-sweden.se

Rasmus Bäckström, Livsmedelsföretagen, 070-7562141, rasmus.backstrom@li.se

Rasmus Bäckström

Ansvarig exportfrågor
Skicka e-post till Rasmus
08-762 65 34, 070-756 21 41