Regeringen tillsätter utredare kring gårdsförsäljning

En ny utredning har nu tillsatts av regeringen för att utreda om gårdsförsäljning av alkohol går att införa, utan att rubba på alkoholmonopolet. Både LRF och Sveriges Producenter av Alkoholdrycker (SPA) välkomnar beskedet.

Svensktillverkade alkoholhaltiga drycker har de senaste årtiondena ökat både i efterfrågan och utbud. Men i dagsläget tillåts ingen försäljning utöver den som sker via Systembolaget. Nu meddelar regeringen att Elisabeth Nilsson, tidigare landshövding för Östergötland, utses till särskild utredare för att undersöka om och i sådana fall hur gårdsförsäljning skulle kunna möjliggöras.

–  Dryckestillverkning har under de senaste åren varit ett av de snabbast växande segmenten inom livsmedelsbranschen. Om branschen ges möjlighet att fortsätta utvecklas, bland annat genom gårdsförsäljning förutsatt att Systembolagets monopol säkras, kommer det att bidra till en levande landsbygd, skapa flera arbetstillfällen och stärka Sverige som besöksnation, säger Thomas Larsson, grundare av High Coast Destillery och styrelseledamot i föreningen Sveriges Alkoholproducenter, SPA.

EU-rättsliga aspekter viktiga

En förutsättning för utredningen  för den svenska alkoholpolitiken och detaljhandelsmonopolet är att alkoholpolitiken är systematisk och sammanhängande samt att ingen diskriminering föreligger gentemot andra medlemsländer, exempelvis genom att finhemska varor och tjänster främjas.

Vidare ska utredningen bedöma om det finns behov av att begränsa gårdsförsäljning till att till exempel enbart tillåtas på landsbygd, enbart för svenska alkoholproducenter eller för småproducenters hantverksmässiga produktion.

Positivt för svenskt företagande

Den svenska dryckesbranschen är ung och en typisk startup-bransch.  Utöver ett fåtal riktigt stora bolag är de flesta företagen relativt små. Majoriteten sysselsätter färre än fem heltidsårsanställda. Totalt omsätter hela dryckesbranschen cirka 5 500 personer, men företagen genererar mer sysselsättning än de direkt anställda. Det tillkommer arbeten i andra led i form av underleverantörer, serviceverksamheter och positiva effekter för det omgivande samhället. Något som gör att även primärproducenterna är positiva.

– Det är hög tid att Sverige ger en ärlig chans till produktutveckling för dryckestillverkning på landsbygden. Efterfrågan på hantverksmässigt och närproducerade drycker ökar starkt bland konsumenterna. Att tillåta gårdsförsäljning av vin och öl skulle gynna producenterna och hela Sverige, säger LRF:s vd Anna Karin Hatt, i ett pressmeddelande.

Sara Sundquist

Näringspolitisk expert
Skicka e-post till Sara
08-762 65 46, 070-996 90 44