Håll koll på reglerna! Kort om Arbetsmiljöverkets nya samt ändrade föreskrifter

Arbetsmiljöverket ändrar och uppdaterar nu ett flertal föreskrifter. De nya föreskrifterna om medicinska kontroller innebär att även nya yrkesgrupper kommer att omfattas – exempelvis de som utför så kallat handintensivt arbete (arbete som slaktare, fiskindustrin, löpande band etc.)

Den nuvarande AFS 2005:6 om medicinska kontroller upphör att gälla den 1 nov 2019 – men bestämmelser angående blyhalten i blod kommer att fortsätta gälla fram till och med den 31 oktober 2021. De nya uppdaterade föreskrifterna (AFS 2019:3) träder i kraft den 1 november 2019. Läs mer här

De viktigaste ändringarna jämfört med nuvarande föreskrifter är att:

 • medicinska kontrollervidhandintensivt arbete införs (Definitionen av ”Handintensivt arbete” – ”ihållande snabba handledsrörelser mot ledens ytterlägen i kombination med kraft” finns i ändringsföreskriften AFS 2019:8 om Belastningsergonomi.)
 • medicinska kontroller med tjänstbarhetsbedömning införs vid kvicksilverexponering
 • läkarundersökning vid arbete med armerad esterplast utgår
 • nya gränser och intervaller för provtagning av blyhalten i blod införs
 • definitionen på nattarbete anpassas till bestämmelserna i EU-direktivet och arbetstidslagen
 • tillämpningsområdet vid klättring med stor nivåskillnad utvidgas
 • krav på att sända in uppgifter till Arbetsmiljöverket upphävs
 • beställningsprocessen för de medicinska kontrollerna ska dokumenteras
 • ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och den medicinska expertisen förtydligas

Tillkommande yrkesgrupper som kan komma att omfattas av de nya föreskrifterna kan bland annat vara lokalvårdare, montörer, slaktare eller de som arbetar vid löpande band, till exempel inom fiskindustrin – pga. eventuella arbetsmoment som innebär snabba handledsrörelser med kraft som kan öka risken för belastningsskador i händer, armbåge och nacke om de inte genomförs på ett säkert och hälsosamt sätt.

 

Övergångsbestämmelser i föreskrifterna att ha koll på

Arbetstagare som, sedan före ikraftträdandet av föreskrifterna (1 nov 2019):

 1. sysselsätts i handintensivt arbete, eller
 2. är nattarbetande men inte tidigare omfattats av krav på medicinska kon­troller, ska kontroller enligt föreskrifterna anordnas senast den 31 oktober 2021.

(Ytterligare övergångsbestämmelser finns i föreskrifterna sid. 31.)

Läs mer om de nya reglerna i Medicinska kontroller på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Övriga nya och ändrade föreskrifter

Utöver föreskrifterna för medicinska kontroller finns fler nya och uppdaterade föreskrifter att hålla koll på. Läs mer om dem här.

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert