Henrik van Rijswijk: ”Livs andre ordförande bör nog rannsaka sitt minne”

Vår fackliga motpart Livs nekade till att träffa lokala överenskommelser om utbildning/kompetensutveckling under korttidspermittering, trots att resten av industrin gått med på det. I en text på sin hemsida hävdar nu Livs mot bättre vetande att detta inte stämmer. Livsmedelsföretagens förhandlingschef kommenterar Livs utspel och reder ut de snåriga turerna.

Livsmedelsarbetareförbundets (Livs) andre ordförande Jolan Wennberg har i en text på Livs hemsida kommenterat Livsmedelsföretagens nyhet av den 8 juni om att Livs vägrar underteckna den avtalsbekräftelse om möjlighet till utbildning för korttidspermitterade som Livsmedelsföretagen föreslagit.

– Tyvärr innehåller Wennbergs kommentarer direkta sakfel samtidigt som det kan konstateras att hans minnesbild inte riktigt förefaller korrekt. I sin kommentar verkar Wennberg mena att eftersom det inte uttryckligen framgår av den centrala uppgörelsen mellan oss att de lokala parterna kan träffa avtal om utbildning under korttidspermittering så förhindras den möjligheten lokalt. Det är inte med sanningen överensstämmande. I samband med att vi i god anda ingick den kortfattade centrala överenskommelsen om korttidspermittering den 18 mars enades vi också uttryckligen om – och skakade hand på – att det skulle finnas möjligheter att ingå lokala variationer vid korttidspermittering som inte behövde komma till uttryck i vårt korta centrala avtal. Detta till gagn för båda parter, erbjudande en lämplig möjlighet till lokal anpassning. Utbildningsinsatser var exempelvis en sådan fråga. För mig är det en självklarhet att stå fast vid sådana handslag, säger Henrik van Rijswijk, förhandlingschef på Livsmedelsföretagen.

Livs hänvisar i sin text även till en uppgörelse om korttidspermittering som de ingått med Svensk Industriförening, en mindre organisation som inte har något med vare sig livsmedelsbranschen, Livsmedelsföretagen eller Svenskt Näringsliv att göra.

– Tydligen förväntar sig Livs att få andra förmåner än vad som gäller samordnat inom svensk industri. Det avtal Livsmedelsföretagen föreslagit Livs är i överensstämmelse med övriga industriförbunds avtal om utbildning vid korttidspermittering samt likalydande med de avtal vi ingått med tjänstemannafacken. Vad Svensk Industriförening, som ju huvudsakligen sysslar med affärsjuridik, har med detta att göra är svårbegripligt. De är inte en del av Svenskt Näringsliv och har ingen som helst betydelse för våra kollektivavtal eller vår verksamhet, kommenterar Henrik van Rijswijk.

Livs text innehåller även ett direkt felcitat av vad Henrik van Rijswijk tidigare skrivit i ett brev till Jolan Wennberg. Enligt Livs påstås Henrik van Rijswijk i brevet ha skrivit att det ”inte är egalt” för Livsmedelsföretagen vilka avtal Livs träffar med andra förbund. Det är felaktigt. Henrik van Rijswijk skrev i brevet att ”det är egalt” vilka avtal Livs träffar, således direkt motsatt vad Livs felaktigt påstår.

– Det avtalsförslag som Livsmedelsföretagen översänt till Livs rörande utbildning och kompetensutveckling under korttidspermittering är vi fortfarande beredda underteckna. Det har samma avtalsinnehåll som undertecknats av övriga fackförbund som Livsmedelsföretagen har kollektivavtal med. Det är också samma innehåll som i alla övriga uppgörelser om detta som ingåtts av förbunden inom svensk industri. Vi hoppas att även Livs vill ge sina medlemmar samma möjligheter till förkovring, avslutar Henrik van Rijswijk.