Förhandlingschefen informerar: Höjt tak i sjukförsäkringen

Riksdagen har beslutat om en höjning av inkomsttaket i sjukförsäkringen från åtta till tio prisbasbelopp från och med den 1 januari 2022. Det höjda inkomsttaket ska användas i samband med beräkning av förmånerna i sjukförsäkringen. Här förklarar vår förhandlingschef Henrik van Rijswijk vad som gäller.

Henrik van Rijswijk, förhandlingschef Livsmedelsföretagen

I anledning av lagändringen har Livsmedelsföretagen träffat överenskommelser med tjänstemannafacken Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna om konsekvensändringar i tjänstemannaavtalet på sådant sätt att där angiven gräns om åtta prisbasbelopp ändras till tio prisbasbelopp.

I anfört avtal är reglerna om sjukavdrag från och med femtonde kalenderdagen (punkt 8.4.5) samt reglerna om smittbärarpenning (punkt 8.9) knutna till den beslutade lagändringen.

Avtalets punkt 8.4.5 samt 8.9 ändras således på sådant sätt

  • att texten ”För tjänstemän med en månadslön om högst 8 x prisbasbeloppet/12” ändras till ”För tjänstemän med en månadslön om högst 10 x prisbasbeloppet/12”,
  • att texten ”För tjänstemän med en månadslön över 8 x prisbasbeloppet/12” ändras till ”För tjänstemän med en månadslön över 10 x prisbasbeloppet/12”, samt
  • att i formeln under texten närmast ovan siffran ”8” ändras till siffran ”10” vid båda förekomsterna.

Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2022.

Vid frågor kontakta gärna Livsmedelsföretagens rådgivning på e-ost radgivning@li.se eller telefon 08-762 65 50.

 

Henrik van Rijswijk
förhandlingschef

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40