Höstens arbetsgivarträffar och arbetsrättsutbildningar – Anmäl dig idag!

Nu kan du boka in dig på Livsmedelsföretagens populära arbetsgivarträffar och utbildningar i arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor. Samtliga höstens träffar och utbildningar sker digitalt.

Arbetsgivarträffar: Tema ”Förhandling”

Under hösten fortsätter vi med våra arbetsgivarträffar runt om i landet som är helt kostnadsfria för representanter från våra medlemsföretag. Liksom i våras genomförs träffarna digitalt via Teams men vi behåller ändå uppdelningen med olika regionala träffar.

Träffarna äger rum den 8-12 november uppdelat på företag från Stockholm/mellersta Sverige, Västra Götaland, Skåne/sydöstra Sverige och öarna samt Norrland. Om det inte är möjligt deltaga vid träffen i just företagets region går det utmärkt att anmäla sig till en av de andra träffarna. Lämpliga deltagare är företagsledning, HR-personal, produktionschefer och motsvarande ledare.

Huvudtemat för höstens träffar är ”förhandling”. Vi går igenom åtskilligt kring hur en förhandling med facket bör hanteras; allt ifrån förhandlingsframställan till protokollsskrivning och implementering/slutresultat. Därutöver görs en kort exposé över några aktuella och intressanta domar från Arbetsdomstolen. Träffarna innehåller också en uppdatering rörande det senaste inom arbetsmiljöområdet.

Livsmedelsföretagens förhandlingschef Henrik van Rijswijk leder arbetsgivarträffarna tillsammans med vår arbetsmiljöexpert Heléne Eklöf.

Här anmäler du dig till höstens arbetsgivarträffar

Utbildningar i arbetsrätt, kollektivavtal och arbetsmiljö

Det är också möjligt att anmäla sig till våra utbildningar under hösten i arbetsrätt, kollektivavtal och arbetsmiljö. Vi erbjuder en heltäckande kurs i arbetsrätt (lagar, avtal och praktik) fördelad på två halvdagar, en endagsutbildning rörande innehållet i Livsmedelsavtalet (ny utbildning i år), en utbildning i svensk arbetsrätt på engelska samt en tvådagars genomgång i arbetsmiljöfrågor.

Det kompletta utbudet finns att ta del av i vår kalender, där också anmälan görs. Samtliga utbildningar i höst genomförs digitalt, varför kostnaden också kan hållas nere.

Här anmäler du dig till höstens utbildningar

Har du frågor?

Har du frågor eller funderingar kring träffarna eller utbildningarna går det utmärkt att kontakta vår arbetsrättsrådgivning på telefon 08-762 65 50 eller e-post radgivning@li.se.