Inbjudan: LIA-utskottsmöte 29 september – via Teams

Den 29 september är det äntligen dags för ett nytt utskottsmöte om LIA – Livsmedelsbranschens Informationssystem om Arbetsmiljö. Denna gång via Teams. På mötet har du som medlemsföretag möjlighet att lägga fram förslag på hur LIA kan förbättras och diskutera relevanta frågeställningar. Anmäl dig senast den 22 september.

De återkommande utskottsmötena syftar till att låta dig som företagare i livsmedelsbranschen komma med synpunkter, frågor och förbättringsförslag rörande Livsmedelsbranschens Informationssystem om Arbetsmiljö (LIA). Mötet är öppet för alla Livsmedelsföretagens medlemsföretag och besöks av Louise Godeau, Kund- och projektansvarig på AFA Försäkring.

Tid: Tisdag 29 september kl. 09.30 – 11.00
Plats: Digitalt över Teams
Anmälan: Görs senast den 22 september till info@li.se.

Vad är IA/LIA?

IA är en förkortning för ”Informationssystem om Arbetsmiljö”, som avser ett webbaserat informationssystem för att rapportera, följa upp och åtgärda händelser (olyckor och tillbud) på arbetsplatsen. LIA är livsmedelsbranschens IA-system. Systemet är gratis och utvecklat av AFA Försäkring tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Mer information om IA hittar du här.

De fyra delarna i IA-systemet (Illustration: AFA Försäkring)

Vid frågor om LIA eller annat rörande arbetsmiljö är du som medlem alltid välkommen att kontakta Livsmedelsföretagens arbetsmiljöexpert Heléne Eklöf.

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert