Inbjudan: LIA utskottsmöte tisdag den 13 april

Den 13 april är dags för ett nytt utskottsmöte om LIA- Livsmedelsbranschens Informationssystem om Arbetsmiljö. Vi möts även denna gång via Teams. På mötet har du som medlemsföretag möjlighet att lägga fram förslag på hur LIA kan förbättras samt diskutera relevanta frågeställningar. Anmäl dig senast den 6 april.

Livsmedelsföretagen har återkommande utskottsmöten som syftar till att låta dig som företagare i livsmedelsbranschen komma med synpunkter, frågor och förbättringsförslag avseende Livsmedelsbranschens Informationssystem om Arbetsmiljö (LIA). Mötet är öppet för alla Livsmedelsföretagens medlemsföretag och i april besöks vi av Louise Godeau, Kund- och projektansvarig på AFA Försäkring.

Tid: tisdag den 13 april kl. 9.30 – 11.30

Plats: digitalt via Teams

Anmälan: görs senast den 6 april till info@li.se

Vad är IA och LIA?

IA är en förkortning för ”Informationssystem om Arbetsmiljö”, ett webbaserat informationssystem för att rapportera, följa upp och åtgärda händelser på arbetsplatsen. Systemet är främst utvecklat för att hantera avvikelser inom arbetsmiljö men kan även användas inom områdena kvalité, miljö, egendom, säkerhet samt för att fånga upp förbättringsförslag.

LIA är en anpassning av IA-system, som riktar sig enbart till Livsmedelsbranschen.

Systemet är gratis och utvecklat av AFA Försäkring tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Mer information om IA hittar du här.

De fyra delarna i IA-systemet (Illustration: AFA Försäkring)

Vid frågor om LIA eller annat avseende arbetsmiljö är du som medlem alltid välkommen att kontakta Livsmedelsföretagens arbetsmiljöexpert Heléne Eklöf.

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert