Inbjudan: Näringslivets Transportråds vårmöte 14 maj

Transport, kommunikation, infrastruktur, tågräls

Den 14 maj bjuder Näringslivets Transportråd in alla transportköpare till vårmöte. Det blir presentationer av Klimatpolitiska rådets rapport och regeringens aktuella arbete med infrastruktur, panelsamtal om elektrifiering av transportsektorn och mycket mer. Anmäl dig senast den 6 maj.

Datum och tid: tisdagen 14 maj kl. 10.30 –15.00, inklusive lunch (dagen inleds med årsstämma kl. 10.00-10.25 – medlemmar kallas separat)

Plats: Svensk Handel, Regeringsgatan 60, Stockholm. Lokal: Emporia

Anmälan: Anmäl ditt deltagande här senast måndagen den 6 maj. Har du kollegor eller samarbetspartners som vill delta, sprid gärna inbjudan vidare till dem.

Program

Kl. 10.30 Vårmötet öppnas

Ted Lundström, ordförande NTR, och Jenni Ranhagen hälsar välkommen till vårmötet.

Sveriges klimatpolitik

Ola Alterå, kanslichef på Klimatpolitiska rådet, presenterar rådets årliga rapport och vilken bedömning Klimatpolitiska rådet gör av regeringens klimatpolitik. Hur kan den planerade politiken påverka transportköpare?

Aktuella frågor inom infrastruktur, transporter och logistik

Johan Davidson, statssekreterare på Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, redogör för regeringens aktuella arbete med infrastruktur, transporter och logistik. Hur går det med regeringens strategiska arbete med godstransporter och vilka är utgångspunkterna för infrastrukturpropositionen och kommande nationella infrastrukturplanen?

Kl. 11.50 – lunch med möjlighet till nätverkande

Kl. 13.15 Elektrifiering av transportsektorn – hur påverkas företag inom industrin och handeln som transportköpare?

Elektrifiering är nödvändigt för att transportsektorn i Sverige ska nå sina klimatmål. Vad gör myndigheterna, vilka hinder finns på vägen och hur påverkar detta industrin och handeln som transportköpare? Deltagarna ger en introduktion från sina olika perspektiv. Avslutande panelsamtal.

  • Nils Paul, expert infrastruktur, Svenskt Näringsliv
  • Anders Lewald, senior rådgivare inom elektromobilitet, Energimyndigheten
  • Lennart Thörn, kvalificerad utredare, Trafikanalys
  • Daniel Benett, utvecklingschef Transport, Dagab
  • Micael Johansson, logistikchef Siemens Energy AB

Framtidsspaning

Per Ljungberg och Arne Andersson, Svensk Handel, avslutar med en spaning om framtidens handel, logistik, konsumtionsmönster och annat.

Medlemsmötet modereras av Karin Aase, enhetschef Handel och hållbarhet på Teknikföretagen.