Inbjudan: Team Sweden Livsmedel den 27 juni

Regeringskansliet bjuder in till nästa möte inom ramen för Team Sweden Livsmedel. Tema för mötet kommer att vara hur vi kan nå målet om en exportandel på 50 procent till 2030.

I livsmedelsexportprogrammet Try Swedish! som leds av Business Sweden har man satt ett mål om att exportandelen i svensk livsmedelsindustri ska vara 50 procent år 2030. Tema för mötet den 27 juni kommer därför att vara hur vi kan nå målet om en exportandel
på 50 procent till 2030. Statssekreterare Per Callenberg kommer att presentera politiska prioriteringar på livsmedelsområdet. Du får också höra hur livsmedelsexporten utvecklas på olika prioriterade marknader samt vilka exportfrämjande aktiviteter som planeras framöver.

Program

10.00–10.15 Regeringens ambitioner för en ökad livsmedelsexport,
Per Callenberg , statssekreterare
10.15–10.30 Vad har hänt sedan föregående möte i Team Sweden Livsmedel?
Johan Krallis Anell, nationell exportsamordnare, Näringsdepartementet
10.30–10.45 En exportandel på 50 procent – är det möjligt?
Lena Sellgren, chefsekonom, Business Sweden
10.45–11.40 Utmaningar och möjligheter på exportmarknaden – hur når vi en exportandel på 50 procent 2030?
Tre företag berättar om sitt arbete och sin strategi för att öka livsmedelsexporten
11.40–12.00 Stor potential för tillväxt hos svenska livsmedelsföretag
Kajsa Bårman och Karin Hansson på konsultföretaget Macklean presenterar sin rapport Insikter #11
12.00–13.00 Lunchwrap
13.00–14.00 Trender och aktiviteter på prioriterade marknader:
Hong Kong: Carrie Chan, Business Sweden
USA: Therese Dalebrant, Business Sweden
Kanada: Caleb Chapman, Business Sweden
14.00–14.30 Fika
14.30–14.50 Europeiskt säljfrämjande kan bidra till ökad exportandel
Rasmus Bäckström, exportansvarig, Livsmedelsföretagen
14.50-15.10 Hur kan en positiv Sverigebild bidra till en ökad exportandel?
15.10–15.30 Svensk food-tech på export?
15.30–15.50 Regional samverkan för en ökad exportandel
15.50 Avslutning
16.00 Slut

Anmälan

Du anmäler dig genom att maila till Lidia H Strömberg, lidia.h-stromberg@regeringskansliet.se. Meddela om du deltar hela dagen och om du önskar en lunchwrap samt eventuella allergier.

Frågor

Kontakta regeringens nationella exportsamordnare Johan Krallis Anell, johan.krallis.anell@regeringskansliet.se, 070–268 49 36.

Om Team Sweden Livsmedel

Team Sweden Livsmedel ska vara en plattform för alla aktörer som är intresserade av att öka svensk livsmedelsexport, myndigheter såväl som företag och branschorganisationer. Det ska framför allt vara en tydlig plattform för näringslivet att få stöd vad gäller export- och internationaliseringsfrågor och ett viktigt steg i att utveckla ett tätt exportsamarbete med branschen och alla inblandade aktörer.

Rasmus Bäckström

Ansvarig exportfrågor
Skicka e-post till Rasmus
08-762 65 34, 070-756 21 41