Inbjudan: Digital workshop – ”Automation och digitalisering som sätter fart på svensk livsmedelsindustri”

Den 8 september arrangerar Sweden Food Arena en digital workshop på temat ”Automation och digitalisering som sätter fart på svensk livsmedelsindustri”. Arrangemanget genomförs i samarbete med strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT- och Automation (PiiA). Och du är självklart inbjuden!

Sweden Food Arena och PiiA (strategiskt innovationsprogram “Processindustriell IT och Automation”) bjuder in till en gemensam workshop i Stockholm tisdagen den 8 september, kl. 13.00-17.00. Ämne för workshopen är automation och digitalisering som sätter fart på svensk livsmedelsindustri.

Workshopen syftar till att identifiera det område som, enligt vad branschen ser, har störst potential att ge snabba, konkreta och skalbara resultat. Några exempel på områden att diskutera under workshopen kan vara följande:

 

  • Robusthet
  • Effektivitet (Lean/Six Sigma)
  • Spårbarhet
  • System av system (design och integration)
  • Styrsystem
  • Robotik
  • Sensorer och maskiner

I nästa steg genomförs en förstudie för att gå till botten med vad som krävs i form av ny kunskap, nya teknologier och nya lösningar för att det prioriterade området skall kunna realiseras och göra reellt avtryck inom svensk livsmedelsindustri inom 2-5 år.

I maj publicerade det strategiska innovationsprogrammet PiiA en rapport om digitaliseringens konsekvenser på livsmedelsindustrin, som kan läsas här.

Anmälan

Anmäler dig gör du via mail till marie.gidlund@swedenfoodarena.se senast den 1 september.

 

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig