Inbjudan till LIA utskottsmöte 6/11 2019

Den 6 november är det äntligen dags för ett nytt utskottsmöte om LIA, Livsmedelsbranschens Informationssystem om Arbetsmiljö. På mötet har våra medlemsföretag möjlighet att lägga fram förslag på hur LIA kan förbättras och diskutera frågeställningar. Anmäl dig senast den 25 oktober.

Vad är IA/LIA?

IA är ett webbaserat informationssystem som stödjer arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser (olyckor och tillbud) på arbetsplatsen. LIA är namnet på livsmedelsbranschens IA-system. Systemet är gratis och utvecklat av AFA Försäkring tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Mer information om IA hittar du här.

IA-systemets olika delar (Illustration: AFA Försäkring)

Vill du delta i utskottsmötet eller ha mer info?

Då ska du som medlemsföretag höra av dig till info@li.se. Nästa utskottsmöte hålls på Livsmedelsföretagen onsdagen den 6 november 2019 kl. 9 – 12. Vi behöver din anmälan senast den 25 oktober.

Har du frågor om LIA och arbetsmiljö kan du även kontakta Livsmedelsföretagens arbetsmiljöexpert Heléne Eklöf.

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert