Inbjudan: Utbildning i kontinuitetshantering

För att öka samhällets förmåga att säkerställa livsmedelsförsörjningen inbjuder MSB till en distansutbildning i kontinuitetshantering. Antalet platser är begränsat till 20 personer och inbjudan går till hela kedjan.

Livsmedelssektorn är samhällsviktig. Att företag kan upprätthålla verksamheten även vid olika typer av störningar är därför avgörande. Livsmedelsförsörjningen har fungerat väl under 2020 och flera företag har dessutom haft möjlighet att ställa om produktion för att möta olika behov. Men det finns olika typer av risker som det behöver finnas beredskap för. Ju bättre identifiering av olika typer av risker och störningar, desto större chans att klara störningar.

För att öka samhällets förmåga att säkerställa livsmedelsförsörjningen inbjuder MSB till en distansutbildning i kontinuitetshantering. Antalet platser är begränsat till 20 personer och inbjudan går till hela kedjan.

När?

Den 17 november.

Var?

På distans.

Anmälan

Anmälan görs här senast den 20 oktober.

För mer information eller frågor är du varmt välkommen att kontakta Patrik Strömer, ansvarig för frågor rörande krisberedskap och livsmedelsförsörjning.

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert