Inbjudan: Webinar om hur coronakrisen påverkar exportmarknader

Corona har påverkat hela världens marknader och kommer så att göra en lång tid framöver. Business Swedens exportprogram Try Swedish kommer under april månad att bjuda in till tre stycken webinars på temat ”Effekter av covid-19 på livsmedelsmarknaden i våra fokusländer inom programmet”.

Svensk mat och dryck marknadsförs utomlands under varumärket Try Swedish.

Vid dessa tillfällen finns möjlighet att uppdatera sig inom bl a följande frågeställningar;

  • Påverkas importrestriktioner och procedurer?
  • Påverkas kontrollen av importerade livsmedel?
  • Ändras konsumtionsmönster?
  • Vilka aktiviteter planeras på respektive fokusmarknad då mässor skjuts fram eller ställs in?

Datum och tid för webinarer

8 april, kl 9.00
Asien med information från marknaderna i Japan, Sydkorea, Kina, Hong Kong och Singapore.

22 april, tid meddelas
Europa med information från Storbritannien, Tyskland och Benelux-länderna.

29 april, tid meddelas
Nordamerika med information från USA och Kanada.

TBD april/maj
Globala ekonomiska effekter.

Så anmäler du dig

För att delta i ett webinar, mejla till elina.uebel@business-sweden.se

Rasmus Bäckström

Ansvarig exportfrågor
Skicka e-post till Rasmus
08-762 65 34, 070-756 21 41