Industrins parter skjuter upp avtalsförhandlingarna på grund av coronakrisen

Livsmedelsföretagen och övriga parter inom Industriavtalet har idag svarat på den hemställan vi mottog igår från De Opartiska ordförandena inom Industriavtalet. Parterna har i enlighet med hemställan enats om att ajournera förhandlingarna och att förlänga kollektivavtalens giltighetstid inom industrin till den 31 oktober 2020.

Den mycket snabba och kraftfulla påfrestning och påverkan som Covid-19 fått på samhällsfunktioner, industrin och näringslivet i övrigt gör att parterna inte bedömer det möjligt att i nuvarande situation ingå sedvanliga avtal som skulle vinna acceptans hos de anställda, medlemsföretagen eller på arbetsmarknaden i övrigt. Industrins parter har därför kommit fram till att det mest ansvarsfulla agerandet i rådande läge är att nu göra som parterna enats om.

Cirkulär: Samtliga kollektivavtal prolongerade till den 31 oktober 2020

– Det är ett klokt gemensamt beslut av OpO och parterna inom industrin att förlänga avtalsperioden. Sverige och hela världen befinner sig i ett nödläge och att i den situationen träffa nya normerande kollektivavtal hade varit olämpligt. Nu kan vi fokusera på annat och ta nya tag i avtalsrörelsen i höst, då pandemin förhoppningsvis dämpats, säger Henrik van Rijswijk, förhandlingschef på Livsmedelsföretagen.

Industrins parter förutsätter att den nu träffade överenskommelsen kommer att utgöra norm på sedvanligt sätt för övriga avtal på svensk arbetsmarknad.

Arbetsgivarna inom industrin

  • Grafiska Företagen
  • Gröna Arbetsgivare
  • IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
  • Industriarbetsgivarna
  • Livsmedelsföretagen
  • Teknikföretagen
  • TEKO – Sveriges Textil- och Modeföretag
  • TMF – Trä- och Möbelföretagen

För ytterligare information, kontakta

Anna Weihe, presschef Teknikföretagen
Mobil: 072-523 25 80 E-post: anna.weihe@teknikforetagen.se

Marina Lähteenmaa, kommunikationschef Industriarbetsgivarna 
Mobil: 072-247 50 33 E-post: marina.lahteenmaa@industriarbetsgivarna.se