Infomöte: Nytt EU-lagförslag om precisionsförädling av grödor med nya genomiska tekniker

Den 8 november kl 10-11.30 arrangerar Livsmedelsföretagen och Växtnoden ett digitalt informationsmöte om EU:s nya lagförslag. Mötet är öppet för medlemmar i Livsmedelsföretagen.

I juli 2023 lade EU-kommissionen fram ett nytt lagförslag som innebär en särreglering av grödor som tagits fram med hjälp av s k nya genomiska tekniker. Förslaget är ett av många inom ramen för Farm to fork-strategin som syftar till att påskynda omställningen till ett hållbart livsmedelssystem.

Den 8 november kl 10-11.30 arrangerar Livsmedelsföretagen i samarbete med KSLA-projektet Växtnoden ett informationsmöte på Teams (separat Teamsinbjudan kommer strax). Mötet är öppet för alla medlemmar i Livsmedelsföretagen.

Anmälan

Om du vill delta i mötet, kontakta Livsmedelsföretagens EU-expert Nicklas Amelin.

Agenda

  1. Bakgrunden till lagförslaget
  2. Vad innebär förslaget konkret?
  3. Den fortsatta beslutsprocessen inom EU, samt Livsmedelsföretagens påverkansarbete
  4. Tid för frågor och synpunkter från medlemsföretagen

Varmt välkomna!

För mer information

Nicklas Amelin

EU-expert
Skicka e-post till Nicklas
+46-8-762 65 18, +46-70-329 60 80