Informationsmöte om Formas utlysning för smak och sensorik

Den 24 mars öppnar Formas en ny utlysning för forskning, utveckling och tillämpning om smak och sensoriska upplevelser av svenska livsmedel. För den som vill veta mer om utlysningen och få inspiration av hur andra företag arbetar med smak och sensorik anordnar Sweden Food Arena ett webbinarium den 28 mars. Anmäl dig idag!

Sweden Food Arena

Forskning och utveckling om smak och sensorik behöver integreras inom livsmedelsproduktion och förädling, nutrition och hälsa för att möta efterfrågan på hälsosam, god och miljösmart mat. Nya hållbara produkter, metoder och processer som möjliggör mervärden i form av till exempel smak, konsistens och näringsinnehåll skapar nya möjligheter för både etablerade och nya företag. Det är även en viktig del av vägen mot en hållbar konsumtion av mat som är god och bra för hälsan och miljön.

Utlysningen uppmuntrar till tvärvetenskapliga perspektiv och samverkan mellan akademi, olika aktörer i samhället och behovsägare. I utlysningen kommer det gå att söka maximalt två miljoner kronor per år och totalt sex miljoner kronor per projekt.

Här hittar du mer information om Formas utlysning

Informationsmöte 28 mars

Sweden Food Arena har undersökt innovations- och forskningsbehovet i den växtbaserade värdekedjan och under det arbetet framkom behovet av ökad kunskap och applikation av sensorik. Goda, smakrika produkter är avgörande för att öka konsumentens intresse och öka efterfrågan på exempelvis den proteinrika växt-, animalie- eller sjöbaserade maten. Med större precision i sensorikarbetet kan vi utveckla attraktiva livsmedel baserade på råvaror med mindre klimatavtryck men också minska matsvinnet. Sensorik är en av nycklarna till hållbar omställning och därmed förverkligandet av regeringens livsmedelsstrategi.

Den 28 mars kl 13.00-15.00 anordnar Sweden Food Arena ett webbinarium med utgångspunkt i Formas utlysning. Agendan ser ut som följer:

  • Sweden Food Arena berättar om behovet kring sensorik, Kerstin Eriksson (5 min)
  • Formas presenterar utlysningen, förväntning och kriterier, Jessica Ekström (20 min)
  • Inspirationspresentation av AFRY berättar om kartläggning i ämnet sensorik, Petri Vasara (10 min)
  • Inspirationspresentation av Culinar AB kring ämnet sensorik, Rickard Albin (20 min)
  • Workshop: grupper diskuterar viktiga utvecklingsområden (40 minuter)
  • Rast (10 min)
  • Workshop återsamling: en representant berättar kortfattat om utvecklingsområdet och dess potential och nytta. (20 min)
  • Avslutande ord

Här kan du anmäla dig till webbinariet

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig