Förslaget: Inrätta nationell ”insatsstyrka” mot matfusk

Regeringen tillsätter en utredning för stärkt offentlig kontroll av fusk i livsmedelskedjan. Uppdraget påbörjas den 1 september och skall redovisas 29 februari 2024. Livsmedelsföretagen välkomnar utredningen och föreslår en ”insatsstyrka” mot matfusk enligt dansk modell.

Foto: Johnér bildbyrå

Livsmedelsfusk påverkar hela samhället och kan utgöra en risk för människors och djurs hälsa. Konkurrensen snedvrids, seriösa företag missgynnas och varumärken skadas av felmärkta och undermåliga produkter. Det kan också leda till att konsumenter vilseleds och att de hindras från att göra medvetna val. I flera fall har man också sett kopplingar till organiserad brottslighet.

– Vi ska fortsatt kunna lita på våra livsmedel när vi handlar i Sverige. Fusk i livsmedels­kedjan som riskerar människors och djurs hälsa ska bekämpas. Stärkt kontroll är nödvändigt för att komma åt fusket, som omsätter omfattande belopp och drar till sig organiserad brottslig­het, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Vem som blir ansvarig utredare presenteras av regeringen inom kort. Utredningen har fyra huvudsakliga inriktningar:

  1. Föreslå en organisation för effektiv samordning och operativ kontroll. Här skall utredaren titta på hur andra länder gör t.ex. Danmark och Tyskland. Man ska även utreda om myndigheter behöver nya möjligheter att ta över ärenden från den kommunala kontrollen eller om det till och med kanske behövs en ny myndighet.
  2. Föreslå hur fuskkontrollen ska finansieras.
  3. Föreslå hur utbytet av relevant information mellan berörda myndigheter ska utvecklas och utökas. Här inkluderas även åklagare och rättsväsendet.
  4. Föreslå en särskild ekonomisk sanktion som återspeglar vinsten av fusket. De som ägnar sig åt livsmedelsfusk hittar hela tiden nya sätt att tjäna pengar. Vinsterna är höga och sanktionerna är idag inte tillräckliga för att verka avskräckande.

– Livsmedelsföretagen ser positivt på att det tillsätts en utredning för att stärka kontrollen av matfusk. Det är många som påverkas negativt, inte minst alla seriösa, duktiga livsmedelsproducenter som gör rätt för sig. Vi ser gärna att man tar intryck av den danska modellen med en nationell ”insatsstyrka” mot matfusk. Det är dags att vi får bort rötäggen ur den svenska livsmedelskedjan, säger Marie Rydén, näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen.

Marie Rydén

Näringspolitisk expert